23.04.2020 in Poznań, Poland

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne”

  • 23.04.2020
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 31.03.2020
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: Poznań
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/8286

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne"
Poznań, 23 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo!


Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL z ogromną przyjemnością ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne", która odbędzie się 23 kwietnia 2020 roku w Poznaniu. Celem Konferencji jest wspólna refleksja oraz wymiana poglądów między uczestnikami reprezentującymi różne jednostki naukowe, propagowanie idei psychologii oraz prezentacja wyników badań uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych, doktorskich i własnych projektów naukowych.
W trakcie wydarzenia będzie możliwość merytorycznej dyskusji na takie tematy, jak m.in.:
• zaburzenia osobowości
• diagnoza i terapia chorób psychicznych
• neuropsychologia i psychologia kliniczna
• psychofizjologia
• metodologia i diagnoza psychologiczna
• psychologia społeczna
• psychologia emocji i motywacji, poznania, uczenia się
• psychopatologia emocji i osobowości
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne" to wydarzenie skierowane do studentów, doktorantów, naukowców, lekarzy, psychologów, pedagogów oraz osób zainteresowanych proponowaną przez nas tematyką. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych i branżowych, wymiany wiedzy i doświadczeń, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych, przedstawienia własnych badań w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, a także wydania rozdziału w monografii naukowej.


Serdecznie zapraszamy,
Zespół Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL


I tura rejestracji trwa do 6 lutego 2020 r.
II tura rejestracji trwa do 28 lutego 2020 r.
III tura rejestracji trwa do 31 marca 2020 r.

Więcej informacji na:
http://www.konferencja-psycho.pl/


Kontakt:
kontakt@konferencja-psycho.pl
+48 733 933 416

Contact