Monograph

Łukasz Wolak (2018)

Leksykon działaczy Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Republice Federalnej Niemiec (1951-1993)

Publishing house Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Place of publication Wrocław
Page references 441
Language Polish

ISBN: 9788379773428

Wiele osób przedstawionych w leksykonie związanych było z działalnością struktur polskiego rządu na emigracji, z amerykańskim wojskiem (oddziały wartownicze), działalnością Radia Wolna Europa, organizacjami weteranów, z wywiadami państw zachodnich czy komunistycznych. Leksykon zawiera zasób tym bardziej nietypowy, że podaje również biogramy osób, które nie pełniły kluczowych ról w organizacji, a ich wkład w działalność ZPU z biegiem lat zostałby zapomniany. (...) Dla grona specjalistów zajmujących się środowiskiem Polaków związanych z ZPU będzie to przewodnik zarówno biograficzny, jak i źródłowy. Natomiast dla młodych historyków, w tym także dla studentów, leksykon stanowić może inspirujące wprowadzenie do badań w wykorzystaniem zindywidualizowanej perspektywy, w tym przywoływanych przez autora relacji świadków historii.

(fragment recenzji prof. Anny Mazurkiewicz)

(Ze strony internetowej wydawcy.)