28.02.2020 in Kraków, Poland

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współcześnie o Marketingu”

  • 28.02.2020
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 11.02.2020
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: Kraków
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/8190

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współcześnie o Marketingu"
Kraków, 28 lutego 2020 r.Szanowni Państwo!


Odpowiednio podjęte działania marketingowe pozwalają na skierowanie uwagi odbiorcy na określony produkt, który jest jednym z elementów powszechnie znanej kompozycji marketingowej 4P. Dostępna ilość narzędzi marketingowych pozwala na stworzenie odpowiednich kreacji promocyjnych, które wpływają na konkretnego odbiorcę.


Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współcześnie o Marketingu to wydarzenie mające na celu podjęcie dyskusji na temat szeroko pojętego zagadnienia marketingu. Będzie to również doskonała okazja do omówienia problemów, jakie niosą za sobą podjęte działania marketingowe, a także inspiracja do nawiązywania współpracy oraz tworzenia nowych zespołów z różnych ośrodków badawczych. Nieustanny rozwój nowych technologii, cyfryzacja społeczeństwa oraz rosnąca konkurencja zmuszają organizacje do tworzenia nowych planów i strategii marketingowych, korzystania z różnych form promocji i reklamy, a także używania różnych narzędzi marketingowych.


Wśród zagadnień poruszanych podczas Konferencji znajdują się między innymi:
• historia marketingu,
• rola i wymiary marketingu,
• strategie marketingowe,
• formy promocji i reklamy,
• efektywna komunikacja,
• współczesne wyzwania marketingu,
• rodzaje marketingu.


Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, grantów, prac dyplomowych, prac doktorskich.


Serdecznie zapraszamy!


I tura rejestracji trwa do 14 stycznia 2020 r.
II tura rejestracji trwa do 30 stycznia 2020 r.
III tura rejestracji trwa do 11 lutego 2020 r.


Więcej informacji na:
http://www.konferencja-marketing.pl/


Kontakt:
kontakt@konferencja-marketing.pl
+48 733 933 178

Contact