27.02.2020 in Kraków, Poland

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy i perspektywy kultury współczesnej”

  • 27.02.2020
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 11.02.2020
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: Kraków
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/8188

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy i perspektywy kultury współczesnej"
Kraków, 27 lutego 2020 r.


Szanowni Państwo!


Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL z ogromną przyjemnością zaprasza Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Problemy i perspektywy kultury współczesnej", która odbędzie się w Krakowie. Pojęcie kultury jest definiowane na wiele różnych sposobów. Jednak czym jest kultura współczesna? Czy wytworzyliśmy własną kulturę XXI w. czy może jednak czerpiemy z wytworów naszych przodków? Czy w dobie Internetu – dominacji Facebooka, Instagrama, Snapchata i itd. – sięganie do tradycji jest „modne"? Warto zatem podjąć refleksję nad różnorodnością procesów kulturowych kształtujących formę współczesnego świata. Dlatego też naszym zamysłem było stworzenie konferencji, której celem będzie akademicka dyskusja skupiająca się wokół kultury współczesnej, jej wpływu na społeczeństwo oraz kulturowych przemian, a także wymiana wiedzy między uczestnikami reprezentującymi różne dziedziny nauki i integracja środowiska naukowego. Podczas konferencji będziemy poruszać tematy związane m.in. z pojęciem kultury współczesnej, jej funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz z problemami i perspektywami współczesnej kultury. Wspólnie zastanowimy się jakimi metodami badawczymi można badać ten współczesny wytwór społeczeństwa.

Konferencja kierowana jest do kulturoznawców, etnologów, socjologów, filozofów i historyków, a także medioznawców oraz językoznawców. Na Konferencji nie może też zabraknąć przedstawicieli muzeów etnograficznych i innych instytucji kulturalnych. Serdecznie zapraszamy osoby, które chciałby zaprezentować własne rozpoznania dotyczące kultury współczesnej. Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość wygłoszenia wystąpienia ustnego, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.I tura rejestracji trwa do 9 stycznia 2020 r.
II tura rejestracji trwa do 23 stycznia 2020 r.
III tura rejestracji trwa do 11 lutego 2020 r.


Więcej informacji na:
http://www.konferencja-kulturawspolczesna.pl/


Kontakt:
kontakt@konferencja-kulturawspolczesna.pl
+48 733 933 178

Contact