19.11.2020 in Grudziądz, Poland

Saeculum Aureum Civitatis Graudensis. Rola Grudziądza oraz jego okolic w Prusach Królewskich i I Rzeczypospolitej w XVI wieku

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/8183

Celem konferencji jest przedstawienie Grudziądza i okolic w dobie Złotego Wieku w I Rzeczypospolitej. Miasto, po pierwszym okresie swojego istnienia w czasach krzyżackich, od 1466 r. formalnie stało się częścią I Rzeczpospolitej i tworu, jaki się wykształcił w na terytorium Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej, rejonów Malborka, Elbląga oraz na Warmii – Prus Królewskich.

Organizatorzy wysuwają hipotezę, że XVI w. w dziejach Grudziądza był okresem o dużych podobieństwach gospodarczych, społecznych oraz kulturalnych z podobnymi zjawiskami w I Rzeczpospolitej, przy czym rola miasta i okolic w znacznym stopniu wzrosła w stosunku do okresu krzyżackiego. W dużej mierze było to związane z położeniem miasta przy Wiśle, co w dużym stopniu pozwalało się miastu ściślej włączyć w żeglugę i handel wiślany.

Problemy szczegółowe:

 • 1.Literatura polska i niemiecka o Grudziądzu w XVI w.
 • 2.Główne źródła do dziejów miasta i okolic oraz ich znaczenie historiograficzne
 • 3.Główne przemiany społeczno-gospodarczo-ustrojowe Polski w dobie Złotego Wieku
 • 4.Kopernik oraz władcy polscy w Grudziądzu w XVI w.
 • 5.Rola miasta w ustroju Prusach Królewskich
 • 6.Znaczenie Grudziądza w żegludze i handlu wiślanym
 • 7.Rozwój produkcji zboża w Prusach Królewskich w XVI w.
 • 8.Ustrój miasta w XVI w.
 • 9.Przemiany przestrzeni miejskiej Grudziądza w XVI w.
 • 10.Zamek pokrzyżacki jako siedziba starostów grudziądzkich w XVI w.
 • 11.Topografia sakralna miasta Grudziądza w XVI w.
 • 12.Problemy wyznaniowe w Grudziądzu w XVI w.
 • 13.Rzemiosło i sztuka w Grudziądzu w XVI w.
 • 14.Szkolnictwo Grudziądza w XVI w.
 • 15.Artefakty archeologiczne z okresu nowożytnego
 • 16.Wybitni grudziądzanie XVI w.
 • 17.Architektura Grudziądza w XVI w.

Contact

Wiesław Sieradzan
87-100 Toruń ul. Wł. Bojarskiego 1