Monograph

Paweł Kowal (2018)

Testament Prometeusza: źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej

Publishing house Instytut Studiów Politycznych PAN, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Place of publication Warszawa
Page references 767
Language Polish

ISBN: 9788378931461

Książka „Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej" jest poświęcona kształtowaniu się polskiej polityki wschodniej w okresie transformacji oraz wyjaśnieniu jej genezy. Nowa polityka uformowała się w czasie wielkiej zmiany 1989-1991, gdy jeden porządek międzynarodowy został w ciągu kilku lat zastąpiony innym. Autor analizuje te procesy w oparciu o wiele nie znanych wcześniej badaczom dokumentów, przeprowadzone przez siebie ankiety eksperckie i wywiady. Pokazuje zależności pomiędzy polską polityką wschodnią a trendami światowymi i podejściem Jana Pawła II. Prezentuje rolę w kształtowaniu polskiej polityki wschodniej kluczowych polityków epoki m.in. Krzysztofa Skubiszewskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka czy Zbigniewa Brzezińskiego, wiele uwagi poświęca funkcjonowaniu polskiej dyplomacji w okresie przełomu. Czytelnik otrzymuje kompleksowy opis procesów, które kształtowały politykę wschodnią na początku III Rzeczypospolitej, oraz propozycje ich interpretacji.

(Ze strony internetowej wydawcy.)