Monograph

Małgorzata Sosnowska, Piotr Szymaniec, Ewa Tuora-Schwierskott (2017)

Przestrzeń wolności religijnej w Polsce, Czechach i Niemczech: analiza prawna

Publishing house Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
Place of publication Wałbrzych
Page references 266
Language Polish

ISBN: 9788363839499

W niniejszej książce, będącej uzupełnieniem przywołanej monografii, zespół autorski postawił sobie za zadanie odpowiedzieć na te same pytania, ale za pomocą innego instrumentarium badawczego. Analizie poddano zarówno indywidualną wolność sumienia i religii, będącą prawem podmiotowym przysługującym każdej jednostce, jak też kolektywną wolność religijną, która urzeczywistnia się w możliwości wspólnotowego uzewnętrzniania przekonań religijnych, ale także w prawie do tworzenia kościołów i związków wyznaniowych, a następnie w zasadach ich funkcjonowania.

Ze strony wydawnictwa.