22.05.2020 in Lublin, Poland

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych

  • 22.05.2020
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 29.04.2020
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: Lublin
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/8002

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych
Lublin, 22 maja 2020 r.Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych". Podczas Konferencji przedstawione zostaną prace z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych oraz przyrodniczych. Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących praktycznego zastosowania roślin w profilaktyce zdrowotnej, terapii chorób, farmacji, kosmetologii oraz biotechnologii.Lecznicze właściwości roślin znane są ludzkości już od początków medycyny w Babilonii 2000 lat p.n.e. Do dnia dzisiejszego poznaliśmy ponad 2500 gatunków roślin leczniczych. Stanowią one nie tylko istotny element medycyny i farmacji, ale stały się również powszechnym źródłem substancji biologicznie czynnych, wykorzystywanych w naukach przyrodniczych, m.in. w uprawie roślin, czy też jako naturalne komponenty produktów codziennego użytku. Według Światowej Organizacji Zdrowia rośliny są składnikiem 25% leków stosowanych na świecie, a w niektórych populacjach leki pochodzenia roślinnego są podstawowym elementem opieki zdrowotnej – stanowią do 80% wszystkich form terapii. Nieoceniony jest również udział związków roślinnych w profilaktyce zdrowotnej oraz kosmetologii i zabiegach estetycznych.Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnych badań naukowych, pragniemy zaprosić Państwa do prezentacji doniesień i badań dotyczących zastosowania roślin w naukach medycznych i pokrewnych, a także przyrodniczych. Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów, naukowców, w tym także studentów i doktorantów zainteresowanych interdyscyplinarną wymianą doświadczeń z zakresu tematyki Konferencji.Rejestracja trwa do:
I tura potrwa do 18 grudnia 2019 roku
II tura potrwa do 6 lutego 2020 roku
III tura do 29 kwietnia 2019 r.Więcej informacji na stronach:
http://www.konferencja-rosliny.pl/
https://www.facebook.com/Konferencja.Rosliny/

Kontakt:
kontakt@konferencja-rosliny.pl
+48 733 933 178

Contact