26.09. until 28.09.2019 in Niepołomice/Kraków, Poland

Migracje ludności okresu wojen od starożytności do współczesności: ucieczka, uchodźstwo, ewakuacja, wypędzenie

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7865

Migracje ludności okresu wojen od starożytności do współczesności: ucieczka, uchodźstwo, ewakuacja, wypędzenie

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Niepołomice, 26–28 września 2019

Program konferencji

Czwartek, 26 września

Miejsce: Zamek w Niepołomicach, sala konferencyjna

14:00–14:15: Otwarcie konferencji

14:15–16:00 Panel 1: (Nie)pokój Rzymski? Uchodźstwo w starożytnym Rzymie

Moderator: Michał Stachura

Tomasz Ładoń (UJD, Częstochowa), Uchodźcy polityczni z Italii w okresie pierwszej wojny domowej i restauracji sullańskiej (88–82 przed Chr.)

Michał Faszcza (AH, Pułtusk), Migracje ludności podczas rzymskiego podboju Galii w latach 58–51 przed Chr. Próba ujęcia historyczno-antropologicznego

Łukasz Różycki (UAM), Ucieczka, migracja, dostosowanie, czy może opór? Rzymska ludność na Bałkanach w czasie pierwszej fazy najazdów Słowian i Awarów

Sławomir Bralewski (UŁ), Kryzys gocki z perspektywy historiografii kościelnej V stulecia

16:00–16:15 Przerwa kawowa

16:15–18:00 Panel 2: Wojna, religia i uchodźstwo w wiekach średnich


Moderator: Rafał Szmytka

Teresa Wolińska (UŁ), Paulicjanie w Bizancjum – uciekinierzy i przesiedleńcy

Łukasz Makowski (UMK), Ucieczka przed wojną – los cywili w średniowieczu w świetle Canso de la Crosada

Andrzej Niewiński (KUL), Doświadczenia „wygnańcze" ludności jako skutek działań militarnych na Półwyspie Iberyjskim w okresie średniowiecza

Piątek, 27 września

Miejsce: Zamek w Niepołomicach, sala konferencyjna

9:15–11:00 – Panel 3: Uciekać, ale dokąd? Strategie uchodźcze w nowożytności

Moderator: Teresa Wolińska

Arkadiusz Bożejewicz (UMK), Uciekać do oblężonego miasta – czyli o kierunkach migracji ludności w czasie wojen na przykładzie Torunia w XVII–XVIII wieku

Andrzej Gliwa (PWSW, Przemyśl/NID), Migracje i ucieczki ludności cywilnej z południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej jako strategia obronna przed zagrożeniem tatarskim w XVII wieku

Artur Goszczyński (badacz niezależny), Ucieczki ludności z terenów południowo–wschodnich województw Rzeczypospolitej w pierwszym etapie powstania Chmielnickiego

Rafał Szmytka (UJ), Niderlandzcy emigranci w XVI wieku


11:00–11:15 – Przerwa kawowa


11:15–13:15 – Panel 4: Na styku narodów i kultur. Bałkańskie, blisko– i dalekowschodnie doświadczenia migracji wojennych w XIX i XX wieku

Moderator: Piotr Szlanta

Krzysztof Popek (UJ), Exodus muzułmanów i serbska droga do niezależnego państwa (1804–1838)

Dariusz Faszcza (AH, Pułtusk), Exodus ludności muzułmańskiej podczas wojen bałkańskich 1912–1913

Karolina Olszowska (UJ), Obraz osmańskiego uchodźcy w powieści Halide Edip Adrvar

Marcin Rzepka (UPJPII), Migracje Asyryjczyków z północno-zachodnich terenów Iranu w czasie I wojny światowej: religia, religijność, trauma

Patryk Masny (UJ), O serca i umysły Wietnamczyków. Ewakuacja mieszkańców Żelaznego Trójkąta i Ben Suc w czasie operacji Cedar Falls

13:15–14:45 – Przerwa obiadowa

14:45–16:30 – Panel 5: Oblicza i obrazy uchodźstwa Wielkiej Wojny

Moderator: Krzysztof Popek

Kamil Ruszała (UJ), Uchodźstwo wojenne w latach I wojny światowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Jan Błachnio (UW), Bez domu. Uchodźcy z obszarów wojennych i osoby wysiedlone z obszaru pierścienia fortyfikacyjnego w Twierdzy Przemyśl w czasie pierwszego i drugiego oblężenia. Studium przypadku

Piotr Szlanta (UW), Uchodźstwo podczas pierwszej wojny światowej w ikonografii

Wacław Sczepanik (MK), Nieoczywiści wygnańcy i ich powroty. Żołnierze galicyjscy podczas I wojny światowej i ich powroty

16:30–16:45 – Przerwa kawowa

16:45–18:45 – Panel 6: W poszukiwaniu bezpieczeństwa i tożsamości. Polskie uchodźstwo podczas drugiej wojny światowej

Moderator: Kamil Ruszała

Beata Kozaczyńska (UPH, Siedlce), Postawy mieszkańców dystryktu warszawskiego wobec polskich dzieci i starców wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego (1942–1943)

Jacek Pietrzak (UŁ), Problem polskich uchodźców w Iranie w polityce rządu RP na uchodźstwie i w stosunkach międzynarodowych (1942–1945)

Tomasz Korban, Kłopoty uchodźców, czy kłopoty z uchodźcami? Dipisi na łamach "Dziennika polskiego i Dziennika Żołnierza" w latach 1945–1948

Paweł Sękowski (UJ), "Być 'dipisem' z Polski w powojennych Niemczech – między statusem formalnym a samoidentyfikacją

Aleksandra Sylburska (UŁ), Reemigracja/repatriacja Polaków z Węgier po zakończeniu II wojny światowej

18:45 – 19:00 – Podsumowanie obrad konferencji

Sobota, 28 września

Imprezy towarzyszące wydarzeniom „Pól Chwały"

Contact

Kamil Ruszała
Gołębia 13, 31-007 Kraków