Edited volume

Artur Kopka, Dorota Piontek, Michael Minkenberg (2018)

Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentarnym procesie decyzyjnym. Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej

Publishing house Wydawnictwo ToC
Place of publication Kraków - Nowy Targ
Page references 354
Language Polish

ISBN: ISBN 978-83-952278-8-2

Wbrew wszelkim populistycznym atakom na ekspertów
i elity, doradztwo polityczne odgrywa coraz ważniejszą
rolę w procesie podejmowania decyzji politycznych.
Nie może to dziwić w obliczu znacznego wzrostu kompleksowości
politycznych procesów decyzyjnych, w ramach których coraz silniejsze
zróżnicowanie oraz złożoność problemów politycznych nie
tylko wpływa na zwiększenie poziomu specjalizacji wśród polityków,
na dynamikę ich profesjonalizacji oraz na powstawanie „parlamentów
eksperckich", lecz wzmacnia również uzależnienie polityków
od ekspertyz zewnętrznych (Patzelt, Edinger, 2011, s. 11). Aby nadążyć
za obecnym rozwojem w obszarze społeczeństwa, polityki oraz
gospodarki, politycy często zmuszeni są opierać swoje opinie na dany
temat na zewnętrznych źródłach informacji (Falk et al., 2006, s. 11ff.),
w wyniku czego relacja pomiędzy „Wiedzą" a „Władzą" ulega ciągłym
przemianom.Show all articles from this edited journal (2)