Journal

Instytut Zachodni (since 1945)

Przegląd Zachodni nr 1/2019

Frequency quarterly
Language Polish

ISSN: 0033-2437

„Przegląd Zachodni" nr 1/2019

Uwaga autorów kolejnego wydania kwartalnika Instytutu Zachodniego skoncentrowana jest na Niemczech, a choć zawarte w nim prace traktują o politycznych wizjach oraz o historycznych rozrachunkach, łączy je spojrzenie nieco z zewnątrz na kraj zachodnich sąsiadów. Zewnętrzne impulsy i wewnętrzne przemiany społeczne silnie wpływają na zmiany zachowań wyborczych, coraz wyraźniej przybliżających niemal rewolucyjne przeobrażenia sceny politycznej Republiki Federalnej Niemiec. Perspektywa instytucjonalna, wizje i modele współpracy międzynarodowej w różnych sferach: od polityki do kultury materialnej i pamięci, składają się na obraz Niemiec jako kraju istotnych doświadczeń i wielkiej dynamiki współczesności. Kooperacja państw tworzących Unię Europejską, jak i globalne wyzwania znajdują odzwierciedlenie w rozwiązaniach ustrojowych berlińskiej republiki i jej zaangażowaniu, także na płaszczyźnie militarnej. Dwa z opublikowanych opracowań są efektem zorganizowanej przez Instytut Zachodni 6 września 2018 r. w Warszawie konferencji zatytułowanej Sprawa odszkodowań za II wojnę światową i stosunki polsko-niemieckie.


-Polityczne wizje i historyczne rozrachunki


OdRedakcji

Sylwia Zawadzka, Od soft power do smart power. Francusko-niemieckie wizje unijnej integracji militarnej i ich krytyka

BogdanKoszel,Rola i miejsceUrzęduKanclerza Federalnego w kształtowaniu polityki europejskiej Niemiec wXXI wieku

Damian Bębnowski, Niemcy jako państwo fiskalne w perspektywie instytucjonalnej i historyczno-gospodarczej (1990-2015)

Karl Heinz Roth, Die deutsche Politik und die Reparationsfrage nach dem Zweiten Weltkrieg: Eine kritische Bilanz unter besonderer Berücksichtigung der Auseinandersetzungen mit Polen

Magdalena Bainczyk, Asymetria odszkodowań dla obywateli Polski za szkody poniesione w II wojnie światowej w stosunku do odszkodowań wypłaconych obywatelom innych państw

Michał M. Kosman, Niemieckie partie polityczne wobec Rosji na tle konfliktu na Ukrainie w latach 2014-2018

Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, Sztuka zrabowana i przemieszczona. Badania proweniencji – osobno czy wspólnie?

Justyna Kijonka, Konteksty i motywy powojennych migracji z Górnego Śląska do RFN oraz przemiany świadomości Aussiedlerów z Polski

Michał Stefański, Rozrachunek z pokoleniem '68 w tekstach autorów generacji '85

Marta Ratajczak, In einem Echoraum der Geschichte – Kresy und Schlesien als Erinnerungsorte einer polnisch-deutschen Schicksalsgemeinschaft am Beispiel des Romans Katzenberge von Sabrina Janesch

OCENY I OMÓWIENIA

Peter Longerich, Konferencja w Wannsee. Droga do ,,ostatecznego rozwiązania" (omów. Wojciech Wichert)

Kevin Prenger, Sędzia w Auschwitz. Sędzia SS Konrad Morgen i jego walka z korupcją oraz „nielegalnymi" morderstwami w obozach koncentracyjnych (omów. Olaf Bergmann)

Wybory w Niemczech z perspektywy politologicznej, red. A. Kruk, H. Wyligała (omów. Anna Patecka-Frauenfelder)

Florens Mayer, Möglichkeiten und Grenzen deutscher Sicherheitspolitik.

Eine Analyse der Strategischen Kultur Deutschlands (omów. Karol Janoś)

Z KRONIKI NAUKOWEJ

Jacek Kosma, Stosunki polsko-żydowskie podczas II wojny światowej

WSPOMNIENIA

Maria Rutowska, Dr Barbara Bojarska (1920-2018)