31.08.2019 in Warszawa, Poland

Call for Applications: GEOP. Seminarium doktorskie w muzeum POLIN

  • 31.08.2019
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 31.08.2019
  • Muzeum POLIN
  • Type of Event: Miscellaneous

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7705

W ramach Global Education Outreach Program Muzeum POLIN ogłasza rekrutację na seminarium doktorskie w roku akademickim 2019/2020. Seminarium ma na celu integrację młodych badaczy z różnych ośrodków akademickich i instytucji badawczych w Polsce i umożliwienie im kontaktu z wybitnymi specjalistami z kraju i zagranicy.

Seminarium odbywa się w trybie comiesięcznych (środowych) spotkań w Muzeum POLIN w Warszawie. Doktoranci prezentują wyniki swoich badań w gronie członków Rady Naukowej, promotorów oraz uczestników pobytów badawczych Muzeum POLIN. Muzeum finansuje dojazdy do Warszawy zamiejscowych uczestników seminarium (doktorantów i ich promotorów). Dla pięciu najlepiej ocenionych w rekrutacji doktorantów jest przewidziana gratyfikacja finansowa w wysokości do 1000 złotych brutto miesięcznie przez 9 miesięcy trwania seminarium.

Do udziału w seminarium zapraszamy antropologów, etnografów, hebraistów, historyków, historyków sztuki, jidyszystów, religioznawców, literaturoznawców, psychologów społecznych, socjologów i adeptów innych nauk przygotowujących obecnie prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich w krajowych instytucjach naukowych.

Regulamin seminarium >>

Ogłaszamy rekrutację na seminarium doktorskie GEOP 2019/20.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium w roku akademickim 2019/2020 proszone są o przesłanie wymienionych poniżej dokumentów na adres geop@polin.pl (w polu temat prosimy wpisać „Seminarium Doktorskie") w terminie do 31 sierpnia 2019 r.:

  1. Formularz zgłoszeniowy;
  2. Rekomendacja promotora pracy doktorskiej;
  3. Konspekt pracy doktorskiej z informacją o stopniu jej zaawansowania (maks. 4 znormalizowane strony);
  4. Opublikowany lub przygotowany do druku tekst naukowy dotyczący tematyki.


Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości 20 września 2019 r., a inauguracyjne spotkanie odbędzie się w październiku 2019 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.


We wrześniu 2015 r. przedstawiciele wiodących ośrodków studiów żydowskich w Polsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN powołali seminarium doktorskie poświęcone historii i kulturze polskich Żydów w ramach Global Education Outreach Program. Od pierwszej edycji seminarium stanowi forum prezentacji nowych i interesujących badań, interdyscyplinarnych dyskusji oraz refleksji metodologicznej nad studiami polsko-żydowskimi.

W skład Rady Naukowej seminarium wchodzą: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS, przewodnicząca), dr hab. Michał Galas (UJ), dr hab. Dariusz Libionka (IFiS PAN), dr hab. Anna Michałowska–Mycielska (UW), prof. dr hab. Eugenia Prokop–Janiec (UJ), prof. dr hab. Dariusz Stola (Muzeum POLIN), dr hab. Wacław Wierzbieniec (URz), prof. dr hab. Marcin Wodziński (UWr), prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (ŻIH, UW), dr hab. Jolanta Żyndul (ŻIH), dr Krzysztof Persak (Muzeum POLIN, sekretarz).

Contact