29.06. until 30.06.2019 in Kraków, Poland

Początki i końce. Zbiorowości i jednostki w kontekście zdarzeń historycznych oraz indywidualnych

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7651

Początek i koniec to dwa najbardziej znamienne aspekty w perspektywie zbiorowej, historycznej czy doświadczeń jednostkowych. Niekiedy wydarzenia te mają charakter traumatyzujący, ale też sygnalizować mogą kwestie zgoła odmienne. Tym, co łączy początek i koniec jest nie tylko inicjalizacja i finalizacja określonych wydarzeń, przedsięwzięć, cywilizacji, kultur, istnień etc., lecz także pamięć o nich, funkcjonująca w obiegu globalnym lub tylko pamięci indywidualnej. Pamięć zresztą pozostaje – zwłaszcza, jak się wydaje, w dobie postprawdy – gwarantem tożsamościowej prawomocności świadectwa, także dziennikarskiego i reporterskiego, stającego przed niełatwym wyborem między sumiennym świadczeniem o zastanych faktach a potrzebą ich fikcjonalizacji dla potrzeb czytelniczych. Pamięć o początku i końcu jest wreszcie także i miejscem, stwarzającym przestrzeń do spotkań różnych czasów, różnych etnosów, różnych doświadczeń i różnych tożsamości. Mając na uwadze wszystkie te głosy, rozproszone w dyskursach kształtujących ponowoczesną świadomość kulturową, Organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad:

 • początek i koniec w wizjach kulturowych (literatura, film, serial, komiks, gry wideo, muzyka);
 • koncepcje początku i końca w filozofii, sztuce, naukach przyrodniczych – perspektywa historyczna i ponowoczesna;
 • cywilizacja wobec końca i początku;
 • początek i koniec w doświadczeniu jednostkowym (indywidualnym – rodzina, relacje bliskości, romanse, biografie, autobiografie etc.);
 • odnowa, rewitalizacja, nowy początek;
 • pamięć miejsc końca i początku;
 • wspomnienia i narracje wspomnieniowe (intymistyka, dzienniki, pamiętniki etc.);
 • kulturowe praktyki zapominania i przypominania, postpamięć;
 • dyskursy pamięci o końcu lub/ początku;
 • pamięć zbiorowa, społeczna i jednostkowa;
 • historyczne i fikcjonalne narracje początku i końca;
 • mity i legendy;
 • narracje kryzysu;
 • historie rodowe;
 • polityka, władze, demokracje, reżimy, tyranie – początki i końce;
 • wizje apokalipsy i estetyki postapokalipsy;
 • światy powstające z gruzów;
 • epidemie, katastrofy.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres pk.konferencja@gmail.com mija 12 czerwca 2019 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu" i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności" lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

www.poczatekikonieckonferencja.wordpress.com

Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Contact

Ksenia Olkusz
pk.konferencja@gmail.com