13.06. until 14.06.2019 in Nałęczów, Poland

IV Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs

  • 13.06. until 14.06.2019
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 16.05.2019
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: Nałęczów
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7518

IV Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs
Nałęczów, 13-14 czerwca 2019 r.


IV Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs ma na celu przedstawienie osiągnięć naukowych w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle, medycynie, weterynarii oraz badaniach środowiskowych. Ideą Wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego oraz wymiana wiedzy na temat zastosowania, poznania warunków rozwoju, cech środowiska bytowania, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów.

Podczas Konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z takimi grupami mikroorganizmów jak:
• archeony,
• bakterie,
• drożdże,
• grzyby,
• mikroalgi,
• oraz inne proste organizmy eukariotyczne.
Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter mikrobiologii jako nauki, naszą ambicją jest zachęcenie specjalistów z różnych dziedzin do nawiązywania współpracy naukowej, która mogłaby zaowocować zwiększeniem innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pasjonatów mikrobiologii, którzy będą mieli możliwość prezentacji prac z zakresu mikrobiologii: przemysłowej i żywności, medycznej, immunologii, wirusologii, zastosowanie w ochronie środowiska czy wreszcie prawnych i etycznych aspektów wykorzystania drobnoustrojów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji Naukowej Microbs!


Rejestracja trwa do:
I tura do 26 marca 2019 r.
II tura do 16 kwietnia 2019 r.
III tura do 16 maja 2019 r.

Więcej informacji na stronach:
http://www.microbs.pl/
https://www.facebook.com/konferencja.microbs/


Kontakt:
kontakt@microbs.pl
+48 733 933 416

Contact