17.05.2019 in Lublin, Poland

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy"

  • 17.05.2019
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 18.04.2019
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: Lublin
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7502

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy"
Lublin, 17 maja 2019 r.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona Środowiska – rozwiązania i perspektywy.

Celem spotkania jest naukowa dyskusja dotycząca problematyki ochrony środowiska oraz jej roli we współczesnym świecie. W ostatnim czasie obserwowany jest wzrost świadomości społeczeństwa w kontekście tej dyscypliny, jednak wraz z postępem cywilizacyjnym pojawiają się także nowe zagrożenia. W gronie specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin nauki będziemy dyskutować nad ich identyfikacją, nowymi rozwiązaniami oraz perspektywami. Konferencja będzie okazją do konfrontacji dotychczasowych oraz nowych możliwości zarówno w zakresie technologii, jak i metodologii stosowanej w ochronie środowiska. Podczas wydarzenia podjęta zostanie także dyskusja na temat m.in. edukacji społeczeństwa, aspektów prawnych oraz idei zrównoważonego rozwoju.


Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, a także przedstawicieli administracji publicznej, bezpośrednio i pośrednio związanych z daną tematyką. Udział w Konferencji umożliwi wymianę poglądów, merytoryczną dyskusję oraz prezentację wyników badań własnych w postaci wystąpień ustnych oraz posterów naukowych.

Zagadnienia merytoryczne:
– przyczyny oraz identyfikacja zanieczyszczeń środowiska
– metody oczyszczania środowiska
– katastrofy ekologiczne – symptomy, prewencja, przyczyny, skutki, usuwanie
– przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów
– wpływ gatunków zagrożonych i inwazyjnych
– rola rozwoju cywilizacyjnego oraz nowych technologii
– prawne aspekty ochrony środowiska
– edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska

I tura rejestracji trwa do 7 marca 2019 r.
II tura rejestracji trwa do 21 marca 2019 r.
III tura rejestracji trwa do 18 kwietnia 2019 r.


Więcej informacji na stronie:
http://www.konferencja-srodowisko.pl/


Kontakt:
kontakt@konferencja-srodowisko.pl
+48 733 933 416

Contact