09.05.2019 in Słupsk, Poland

Słupsk i ziemia słupska od średniowiecza do współczesności I Przegląd stanu badań

  • 09.05.2019
  • starting at: 9:00
  • Event languages: English, German, Polish
  • Deadline for submissions: 31.03.2019
  • Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku
  • Event location: Akaddemia Pomorska w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7
  • Type of Event: Conference
  • Download conference handout

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7498

Celem konferencji jest przegląd stanu badań nad dziejami Słupska i ziemi słupskiej, a więc zaproszenie badaczy, którzy tej problematyce się poświęcają. Organizatorzy liczą na podsumowania, postawienie pytań badawczych i wyznaczenie nowych kierunków prac.

Wielowiekowe dzieje tego pomorskiego ośrodka i okolic zostały już kilkakrotnie podsumowane w syntezach historycznych, polskich i niemieckich. Powstały monografie, artykuły i wiele prac popularno-naukowych. Grono zawodowych historyków i miłośników przeszłości Słupska jest liczne, lecz rozproszone. W istocie nie ma ośrodka skupiającego te wysiłki; nie ma płaszczyzny spotkań, wymiany poglądów, ustaleń, sporów i inspiracji. Być może uda się to zmienić, gdyby konferencja stała się cykliczną. Zainteresowanie historią regionalną wzrasta. W mieście jest silne środowisko historyczne. W naturalny sposób odpowiedzialność za podsumowania należy do jego przedstawicieli.

W ostatnich latach niektóre miasta pomorskie wzbogaciły się o nowoczesne, obszerne i fachowo napisane syntezy dziejów. Ukazały się historie Koszalina, Lęborka, Miastka, Szczecinka, Wejherowa i innych. Władze i społeczność Słupska nie zdołały się tego dopracować, choć ranga miasta w przeszłości (choćby w okresie księstwa sławieńsko-słupskiego, czy województwa słupskiego) była poważniejsza.

Ostatnia synteza dziejów Słupska ukazała się w 1986 roku, czyli 33 lata temu. Dla historiografii – uwzględniając zwłaszcza ogromny postęp prac nad dziejami PRL – to bardzo długi okres. Istnieje wręcz obowiązek zainicjowania prac nad nowym, nowoczesnym i pełnym podsumowaniem historii Słupska. Dziejów powiatu słupskiego – w języku polskim – nie ma o ogóle. Być może konferencja i jej ewentualne kontynuacje będą do nich wstępem.

Na zgłoszenia tematów wraz z krótkimi streszczeniami czekamy do 31 marca 2019 r. pod adresem: konferencja.knh.ap.slupsk@gmail.com

Nad przebiegiem konferencji od strony naukowej będzie czuwać komitet naukowy w składzie: prof. zw. dr hab. Wojciech Skóra (przewodniczący); dr hab. Zenon Romanow, prof. AP; dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP; dr hab. Jarosław Sochacki, prof. AP; dr hab. Paweł Gut, prof. AP.

Nad kwestiami organizacyjnymi konferencji będzie pracować komitet organizacyjny w składzie: mgr Jacek Adler (przewodniczący), mgr Mariusz Borysiewicz, mgr Szymon Smentek, mgr Patrycja Jędrzejewska, mgr Kamil Bierka, mgr Jolanta Czerwiakowska.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.dziejeslupska.info

Zapraszamy na spotkanie badaczy różnych dyscyplin, którzy prowadzą prace nad dziejami Słupska od średniowiecza do współczesności, uwzględniającymi pomorskie konteksty. Oczywiście, do wiosennego Słupska.

Organizatorzy: historycy, doktoranci i studenci historii Akademii Pomorskiej

Contact

Jacek Adler
Instytut Historii Akademii pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a