24.05.2019 in Lublin, Poland

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Dzieje i perspektywy kultury

  • 24.05.2019
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 26.04.2019
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: Lublin
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7434

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Dzieje i perspektywy kultury
Lublin 24 maja 2019 r.

• do udziału zapraszamy:
– pracowników naukowych, doktorantów i studentów,
– badaczy kultury, antropologów, socjologów, etnologów, folklorystów, literaturoznawców i innych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych,
• ciekawe wykłady zaproszonych Gości,
• możliwość prezentacji własnych badań i rozważań poprzez wystąpienia ustne lub/i udział w dyskusji,
• możliwość publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Badanie kultury wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, rzetelnej obserwacji oraz zainteresowania daną tematyką. Celem Wydarzenia jest promocja kultury, w szczególności kultury duchowej, materialnej, ludowej regionalnej i narodowej, wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, a także prezentacja własnych wyników badań uzyskanych w ramach prac dyplomowych i doktorskich. Do udziału w Konferencji zapraszamy twórców, studentów, pracowników naukowych oraz instytucji kultury, którzy chcieliby zaprezentować własne rozpoznania dotyczące szeroko pojmowanej kultury.
Konferencja będzie okazją do refleksji nad przeszłością, stanem obecnym i perspektywami kultury, która w ostatnich latach ulega przemianom cywilizacyjnym. Będziemy debatować między innymi na temat antropologii sztuki, etniczności, słowa i literatury, religii, etnografii regionalnej, socjologii oraz psychologii kultury.


Rejestracja odbywa się w turach:
I tura potrwa do 28 lutego 2019 roku
II tura potrwa do 28 marca 2019 roku
III tura potrwa do 26 kwietnia 2019 roku


Kontakt:
kontakt@konferencja-kultura.pl
tel. +48 733 933 416


Więcej informacji na stronie:
http://www.konferencja-kultura.pl/

Contact