25.03. until 27.03.2019 in Słubice, Poland

Seminarium „Forum Dialogu: Różnorodność”

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7412

PNWM i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina zapraszają multiplikatorów, trenerów i współpracowników domów spotkań do udziału w seminarium „Forum Dialogu: Różnorodność", które odbędzie się od 25 do 27 marca 2019 roku we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach.

Temat seminarium

W latach 2017-2019 tematem przewodnim dzia­łalności programowej PNWM jest „Różnorodność". W ostatnim roku poświęconym temu zagadnieniu PNWM wspólnie z Centrum Interdyscyplinar­nych Studiów o Polsce zaprasza na „Forum Dialogu: Róż­norodność".

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu, w jaki sposób zmieniająca się sytuacja polityczna i społeczna w Europie wpływa na działania eduka­cyjne w Polsce i Niemczech, a także na współpracę polsko-niemiecką. Jakie tematy sporne określają obecnie stosunki polsko-niemieckie? Jakie debaty wewnątrzspołeczne w Polsce i w Niemczech kształtują opinię publiczną w obu krajach? I jak reagujemy na nie w naszej codziennej pracy na rzecz polsko-niemieckiej wymiany? Seminarium posłuży wymianie doświadczeń zawodowych i dyskusji nad konceptualnymi podstawami, treściami i metodami pracy oraz sprawdzonymi rozwiązaniami.

Grupa docelowa

Forum Dialogu skierowane jest do niezależnych trenerów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, referentów ds. edukacji, pedagogów placówek kształceniowych oraz innych osób aktywnie zaangażowanych w wymianę pomiędzy Polską i Niemcami. Liczba uczestników jest ograniczona do 40.

Sprawy organizacyjne

Seminarium odbędzie się w języku polskim i niemieckim i będzie tłumaczone symultanicznie.

Opłata za uczestnictwo wynosi 110 złotych.

Zgłoszenia: do 21 stycznia 2019 roku za pośrednictwem formularza online.

Szczegóły wydarzenia w załączonej ulotce.

Contact

Maria Albers