Edited volume

Beata Łaciak, Małgorzata Druciarek (2018)

Kwestia płci w nowych podstawach programowych i wybranych podręcznikach szkolnych

Publishing house Instytut Spraw Publicznych
Place of publication Warszawa
Page references 33
Language Polish

ISBN: 978-83-7689-322-8

Podstawy programowe i podręczniki szkolne takich przedmiotów jak: wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie, etyka, edukacja wczesnoszkolnado zostały poddane krytycznej analizie treści z perspektywy feministycznej, akcentującej znaczenie płci w życiu społecznym.

Autorki poszukują odpowiedzi na pytania:

• Czy i jak w analizowanych materiałach została uwzględniona problematyka dotycząca płci, równości płci, relacji między kobietami i mężczyznami, dyskryminacji związanej z płcią?

• Czy na podstawie analizowanych programów i podręczników szkolnych można dostrzec wrażliwość na kwestie związane z płcią?

• Czy i jak w analizowanych materiałach pojawia się problem różnorodności związanej z niepełnosprawnością, kolorem skóry czy narodowością?

Kwestie tolerancji, dyskryminacji i równości, jak się wydaje, nierozerwalnie wiążą się nie tylko z problemem płci, ale także z zagadnieniem traktowania wszelkiej różnorodności.