20.02.2019 in Warszawa, Poland

Od niepodległości do niepodległości 1795-1918-1989: biało – czerwona walka o wolność 1772 – 1989

  • 20.02.2019
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 16.01.2019
  • Instytut Nauk Historycznych WNHiS UKSW
  • Event location: Warszawa, ul Wóycickiego 1/3
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7393

W imieniu Instytutu Nauk Historycznych UKSW mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji pt. Od niepodległości do niepodległości 1795-1918-1989: biało – czerwona walka o wolność 1772 – 1989", która odbędzie się 20 lutego 2019 r. Pragniemy omówić martyrologię narodu polskiego : jego męczeństwo, chwile chwały i przegranej. Chcemy przypomnieć wielkie zrywy narodowe : Insurekcję Kościuszkowską, Powstanie Styczniowe, Listopadowe oraz „Polskie Miesiące". Przywołajmy postaci wielkich dowódców, dyktatorów powstań czy osoby, będące symbolem walk z komunizmem. Zastanówmy się nad słusznością podejmowanych przez nich decyzji, krytycznym okiem spójrzmy na losy wielkich narodowych bohaterów.

Proponujemy następujące zagadnienia (są one z naszej strony tylko drobną sugestią):
• Walka o niepodległość (ostatnie lata I RP )
• Czas zaborów
• I wojna światowa, wojna polsko – bolszewicka
• II wojna światowa
• Walka z dwoma okupantami
• Polacy walczący w barwach innych państw
• Żołnierze Wyklęci
• Polskie Miesiące

Planujemy podzielić obrady konferencyjne na cztery panele. W każdym panelu będzie ekspert (pracownik naukowy Instytutu Nauk Historycznych UKSW) pełniący funkcję opiniodawczą. Ocena merytoryczna referatów odbywać się będzie pod koniec każdego panelu. Ekspertami będą: prof. Jan Żaryn, prof. Wiesław Jan Wysocki, ks. prof. Dominik Zamiatała i prof. Janusz Odziemkowski. Każdy referat powinien trwać ok. 15 minut. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa studentów historii, ale także wszystkich zainteresowanych, niezależnie od uprawianych przez Państwa studiów.


Prosimy o przesyłanie abstraktów wystąpień do dnia 16 stycznia 2019 r. na adres e-mail: konferencja.niepodleglosc@gmail.com. Zgłoszenia powinny zawierać: dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, kierunek, uczelnia, adres e-mail do kontaktu), afiliację, temat wystąpienia i abstrakt do 10 000 znaków (wraz ze spacjami) oraz podaną bibliografią z wykazanymi źródłami. Prosimy, aby szczególnie zwrócić uwagę na poprawność językową zgłaszanych prac. Każdy przesłany abstrakt zostanie oceniony przez członków Rady Naukowej,
a najlepsze z nich zostaną zaprezentowane na konferencji. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane do 25 stycznia 2019 r.
W ramach popularyzacji historii oraz zainteresowania studiami nad nią na konferencję zostaną zaproszeni uczniowie z klas humanistycznych dwudziestu najlepszych szkół w Warszawie. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że spotkanie z „żywą historią" pomoże zainteresować ich prawdziwą historią.

Contact