Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców z Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu

Do 1 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców. Program adresowany jest do kandydatów z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020 r. Wysokość stypendium wynosi 1 500 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu przy naborze wniosków preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już pewnymi osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej.

Wskazane jest także, żeby kandydaci posiadali ogólną orientację w polskiej problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu od XIX do XXI wieku.

Szczegółowe informacje można znaleźć w folderze Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców oraz na stronie https://studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/pr...

Źródło: https://www.granty-na-badania.com/2018/12/program-stypendialny-rzadu-rp-dla.html#.XCzGulVKiUk

Contact