01.03. until 02.03.2019 in Toruń, Poland

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V

  • 01.03. until 02.03.2019
  • starting at: 9.00
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 13.01.2019
  • Instytut Języka Polskiego
  • Event location: Toruń, Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7380

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców,
Instytut Języka Polskiego
oraz Studium Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V,
organizowanej w Toruniu w dniach 1 – 2 marca 2019 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych celem konferencji jest refleksja nad perspektywami rozwoju dydaktyki języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego. Interesują nas rozważania uzupełniające wiedzę o systemie językowym, literaturze i kulturze, szczególnie w ujęciu glottodydaktycznym, a także rozważania dotyczące procesu kształcenia i prezentacje najnowszych materiałów dydaktycznych.

Proponujemy więc, by przedstawiane na konferencji referaty mieściły się w następujących ramach tematycznych:

system językowy w praktyce glottodydaktycznej,

literatura i kultura w nauczaniu jpjo,

nauczanie polszczyzny jako języka obcego/drugiego/odziedziczonego,

prezentacja nowych materiałów dydaktycznych,

sytuacja geopolityczna a nauczanie jpjo.

Pełna opłata konferencyjna wynosi 300 zł od osoby i obejmuje materiały konferencyjne, dwa obiady w dniach konferencji, serwis kawowy, uroczysty bankiet oraz koszt publikacji artykułu w tomie pokonferencyjnym (po uzyskaniu pozytywnych recenzji). Osoby, które nie przewidują druku wystąpienia w publikacji pokonferencyjnej, wnoszą opłatę w wysokości 200 zł.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do 31 grudnia 2018 roku
na adres nowe_perspektywy@umk.pl. W zgłoszeniu proszę podać następujące dane:
imię i nazwisko, stopień (tytuł) naukowy, reprezentowaną instytucję, tytuł referatu, streszczenie (do 150 słów) oraz adres e-mail do kontaktu. Szczegółowe informacje organizacyjne podamy na początku 2019 roku.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak

dr Małgorzata Berend

dr Emilia Kubicka

dr Aleksandra Walkiewicz

Contact

Emilia Kubicka
nowe_perspektywy@umk.pl