Edited volume

Bogdan Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch (2018)

Język a media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach

Publishing house Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Place of publication Kraków 2018
Page references 254
Language Polish

ISBN: ISBN 978-83-8084-121-5/ ISSN 0239-6025

Monografia zawiera kilkanaście tekstów Autorek i Autorów z różnych ośrodków akademickich, w których prowadzone są badania medioznawcze. Nauka o mediach integruje wiele dyscyplin, wykorzystując ich dorobek i nadając im nową jakość. W przypadku analizowanego tomu można stwierdzić, że jest to jakość wysoka. Odwołując się do „Mistrza i Małgorzaty" warto też zauważyć, że zdecydowanie w recenzowanej publikacji nie ma produktów „drugiej świeżości". Poruszana jest aktualna problematyka, istotna zarówno dla badaczy, jak i użytkowników mediów. Została ona ujęta wielopłaszczyznowo, profesjonalnie, a przy tym ciekawie. Wartość merytoryczna nie wyklucza przyjemnści lektury, analizowana praca jest na to dowodem.

z recenzji

dr hab. Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej, prof. UWM