Edited volume

Bogdan Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch (2018)

Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach

Publishing house Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Place of publication Kraków 2018
Page references 244
Language Polish

ISBN: ISBN 978-83-8084-120-8/ ISSN 0239-6025

Redaktorzy tomu zwrócili uwagę na problemy interesujące badaczy zajmujących się językiem współczesnych mediów - wielość dyskursów medialnych, multimodalność współczesnych mediów, specyfikę języka reklamy. W tomie znaleźć można bardzo interesujące, nowatorskie metodologicznie opracowania mieszczące się w zakresie badań mediolingwistycznych. Ich przydatność docenią nie tylko lingwiści, lecz także medioznawcy wyrośli z paradygmatów badawczych innych niż filologiczne.

z recenzji

Dr hab. Danuty Kępy-Figury, prof. UMCS