23.05.2019 in Gorzów Wielkopolski, Germany

Mniejszości narodowe i etniczne w sferze medialnej Ziem Zachodnich i Północnych

 • 23.05.2019
 • Event language: Polish
 • Deadline for submissions: 20.01.2019
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7347

Celem konferencji jest próba uchwycenia w perspektywie medioznawczej funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Obszar ten, włączony do Polski decyzją światowych mocarstw w 1945 r., stał się bowiem miejscem osiedlenia dla różnych grup społecznych i narodowych. Przybyli tu m.in. mieszkańcy Kresów Wschodnich, utraconych w wyniku drugiej wojny światowej na rzecz Związku Radzieckiego. Pośród samych Kresowian – jak zwykło się ich nazywać – istniały i dawały o sobie znać poważne różnice językowe i kulturowe. Ziemie Zachodnie i Północne stały się nowym domem również dla Ukraińców i Łemków, przesiedlonych na te tereny w wyniku Akcji „Wisła", rozpoczętej w kwietniu 1947 r. Inną społecznością, która związała swoją przyszłość z „Ziemiami Odzyskanymi" byli Romowie, zmuszeni przez władze komunistyczne do porzucenia koczowniczego trybu życia. Odrębną grupę etniczną, językową i kulturową stanowili ponadto tzw. autochtoni. W dalszych latach czasowo lub na stałe osiedlili się tutaj przedstawiciele wielu innych grup narodowych i etnicznych. Fenomenem ostatnich kilkunastu lat jest rosnąca liczba imigrantów z Turcji, Chin, Wietnamu, a przede wszystkim byłych republik radzieckich. Wszyscy oni zaznaczają swoją obecność na Ziemiach Zachodnich i Północnych także poprzez media – te tradycyjne, jak i tzw. nowe media, a więc przede wszystkim media społecznościowe.

Organizatorzy konferencji kierują zaproszenie do badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a także do samych przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Ziemie Zachodnie i Północne. Pozostawiając swobodę wyboru tematu i perspektyw badawczych autorom, organizatorzy proponują uwzględnienie następujących zagadnień, z zastrzeżeniem zakresu geograficznego konferencji:

 • Media mniejszości narodowych i etnicznych – dzieje i współczesność
 • Wizerunki mniejszości narodowych i etnicznych w mediach lokalnych
 • Inicjatywy medialne prowadzone przez mniejszości lub dla mniejszości
 • Sylwetki dziennikarzy, wydawców i pisarzy wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych
 • Nowe media a mniejszości narodowe i etniczne
 • Wielokulturowość czy etnocentryzm – miejsce mniejszości narodowych i etnicznych we wspólnotach lokalnych i ponadlokalnych

Contact

Aleksandra Wagrodzka
Landsberger Allee