11.05.2019 in Lublin, Poland

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek

  • 11.05.2019
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 04.04.2019
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: Lublin
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7342

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa" 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek


Lublin, 11 maja 2019 r.

Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego, ale przede wszystkim rzetelna, naukowa dyskusja dotycząca ponad czterdziestoletniego okresu w historii Polski od końca II Wojny Światowej, aż do grudnia 1989 r., kiedy to za sprawą uchwalenia zmiany Konstytucji PRL dokonano zmiany nazwy państwa na Rzeczpospolitą Polską. Był to akt symboliczny poprzedzony pierwszymi częściowo wolnymi wyborami w czerwcu 1989 r. Uważamy, że blisko 29 lat od tamtych wydarzeń należy pochylić się nie tylko nad polityczną historią „Polski Ludowej", ale naukową dyskusję o tamtym okresie należy ująć w znacznie szersze ramy. Pozwoli to na głębsze zrozumienie funkcjonowania ówczesnego państwa, ale także przybliży życie zwykłych obywateli w tamtym ustroju.
Do udziału w naszej Konferencji zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, którzy chcieliby zaprezentować prace dotyczące historii „Polski Ludowej". Do udziału zachęcamy przedstawicieli nauk:

• humanistycznych (historia i nauki pokrewne),
• społecznych (np. nauki prawne, politologia, socjologia).


Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Interesuje nas zarówno problematyka związana z funkcjonowaniem władz państwowych, jak również życie codzienne obywateli „Polski Ludowej". Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak:
• funkcjonowanie aparatu państwowego,
• polityka gospodarcza,
• działania propagandowe (wymiar polityczny i społeczny),
• wymiar sprawiedliwości, tworzenie prawa,
• represje aparatu bezpieczeństwa,
• cenzura,
• polityka zagraniczna,
• siły zbrojne,
• władze państwowe a kościoły,
• elity władzy,
• partie polityczne,
• opór społeczny,
• życie kulturalne i rozrywka,
• zakłady pracy,
• edukacja.


Rejestracja trwa do

I tura do 10 grudnia 2018 r.
II tura do 21 stycznia 2019 r.
III tura do 4 kwietnia 2019 r.Więcej informacji na stronach:
http://www.konferencja-polskaludowa.pl/
https://www.facebook.com/polskaludowa19441989/


Kontakt:
kontakt@konferencja-polskaludowa.pl
+48 733 933 083

Contact