Edited volume

Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk (2018)

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej w świetle dokumentów

Publishing house Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Place of publication Lublin
Page references 948 s.
Language Polish

ISBN: 978-83-227-9069-4

"W czasie pierwszej wojny światowej doszło na dużą skalę do przymusowej wędrówki milionów ludzi w całej Europie. Wśród uchodźców podlegających relokacji Polacy byli zauważalną grupą. stanowili też znaczącą rzeszę pośród wychodźców, którzy w latach Wielkiej wojny, w liczbie kilku milionów, znaleźli się w głębi państwa rosyjskiego. Publikacja materiałów źródłowych ma na celu przypomnienie zapomnianego exodusu ludności polskiej gronu czytelników zainteresowanych tą tematyką zarówno z przyczyn naukowych, jak i emocjonalnych. W prezentowanym zbiorze wykorzystano dokumenty źródłowe zgromadzone przede wszystkim w archiwach. Zamieszczono również kilka artykułów prasowych oraz publikacji źródłowych z epoki"

[Information des Verlags]