23.05.2019 in Poznań, Poland

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Przestępczość w Europie w okresie II wojny światowej i pierwszej powojennej dekady (1939-1956)

  • 23.05.2019
  • starting at: 9:30
  • Event languages: English, Polish
  • Deadline for submissions: 30.04.2019
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • Event location: Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7331

Topics:

1)Criminality connected with war and soldiers

2)Post-war criminality and post war demoralization

3)Criminals and victims.

4) The state's reaction to post-war crime (police, courts, special law, prisons etc.)

5) Reconstruction the justice apparatus after the WWII

6) Post-war political crimes in Europe


Interesują nas m.in. następujące zagadnienia:

1) Przestępczość związana z wojną i żołnierzami

2) Powojenna przestępczość i powojenna demoralizacja

3) Przestępcy i ofiary.

4) Reakcja państwa na powojenne przestępstwa (policja, sądy, specjalne prawo, więziennictwo)

5)Odbudowa powojennego aparatu wymiaru sprawiedliwości

6)Powojenna przestępczość polityczna

Opłata konferencyjna/fee 160 zł/45 Euro

Doktoranci/ doctoral candidate 100 zł/30 Euro

Kwotę należy wpłacić na konto Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań, nr rachunku: 18 1090 1359 0000 0000 3501 8499

W tytule przelewu należy wpisać: jako tytuł przelewu proszę podać „konferencja przestępczość".

Conference fee: 45 Euro The amount should be paid into the account of the Poznan Society of Friends of Sciences ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań.

Title of transfer "criminality conference" SWIFT Code Bank Zachodni WBK: WBKPPLPP. Account number: PL18109013590000000035018499

Contact

Karol Siemaszko