Edited volume

Olszyński, Józef; Sońta-Drączkowska, Ewa (2017)

Wybrane aspekty polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Ausgewählte Aspekte der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen.

Publishing house Oficyna Wydawnicza SGH
Place of publication Warszawa
Page references 167
Language Polish

ISBN: 978-83-8030-155-9

Fragment Wstępu:

Niniejsza publikacja jest wynikiem badań statutowych Zakładu Badań nad Gospodarką Niemiecką przeprowadzonych w 2016 r. Koncentrowały się one na analizie najnowszych tendencji w polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych. W opracowaniu uwzględnione zostały wybrane aspekty tych badań autorstwa pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu, którzy równocześnie współpracują z Polsko-Niemieckim Forum Akademickim działającym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Publikacja obejmuje cztery opracowania, które pogłębiają wybrane problemy w polsko-niemieckich relacjach gospodarczych. Pierwsze opracowanie przygotowane przez prof. dr. hab. J. Wandela zatytułowane jest: "Neuere wirtschaftspolitische Entwicklungen in der Gestaltung der deutsch-polnischen grenzüberschreitenden regionalen Wirtschaftsbeziehungen: Eine ordnungsökonomische Analyse".Drugie opracowanie przygotowane zostało przez dr. hab. A. Bieliga i zatytułowane: "Die Entwicklung des intra-industriellen Handels zwischen Deutschland und Polen und seine Bedeutung für die Innovation und Wettbewerbsfähigkeit". Trzecie opracowanie przygotowane przez prof. dr. hab. J. Olszyńskiego pt. Trójfilarowy system instytucjonalnego wspierania eksportu w Niemczech. Wnioski dla Polski ukazuje genezę oraz sposób działania trójfilarowego systemu promocji eksportu w Niemczech.Książkę zamyka opracowanie dr E. Sońty-Drączkowskiej pt. Ekosystemy przedsiębiorczości w Niemczech i w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.

(ze strony internetowej wydawcy)