24.05.2019 in Lublin, Poland

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych

  • 24.05.2019
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 15.04.2019
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: Lublin
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7305

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczychLublin, 24 maja 2019 r.
Szanowni Państwo!Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych". Podczas Konferencji przedstawione zostaną prace z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych oraz przyrodniczych. Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących praktycznego zastosowania roślin w profilaktyce zdrowotnej, terapii chorób, farmacji, kosmetologii oraz biotechnologii.Lecznicze właściwości roślin znane są ludzkości już od początków medycyny w Babilonii 2000 lat p.n.e. Do dnia dzisiejszego poznaliśmy ponad 2500 gatunków roślin leczniczych. Stanowią one nie tylko istotny element medycyny i farmacji, ale stały się również powszechnym źródłem substancji biologicznie czynnych, wykorzystywanych w naukach przyrodniczych, m.in. w uprawie roślin, czy też jako naturalne komponenty produktów codziennego użytku. Według Światowej Organizacji Zdrowia rośliny są składnikiem 25% leków stosowanych na świecie, a w niektórych populacjach leki pochodzenia roślinnego są podstawowym elementem opieki zdrowotnej – stanowią do 80% wszystkich form terapii. Nieoceniony jest również udział związków roślinnych w profilaktyce zdrowotnej oraz kosmetologii i zabiegach estetycznych.Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnych badań naukowych, pragniemy zaprosić Państwa do prezentacji doniesień i badań dotyczących zastosowania roślin w naukach medycznych i pokrewnych, a także przyrodniczych. Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów, naukowców, w tym także studentów i doktorantów zainteresowanych interdyscyplinarną wymianą doświadczeń z zakresu tematyki Konferencji.
Rejestracja trwa do:I tura do 17 grudnia 2018 r.
II tura do 4 lutego 2019 r.
III tura do 15 kwietnia 2019 r.
Więcej informacji na stronach:http://www.konferencja-rosliny.pl/https://www.facebook.com/Konferencja.Rosliny/
Kontakt:kontakt@konferencja-rosliny.pl
+48 733 933 416

Contact