Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej

  • OBAL
  • Warszawa, Poland
Disciplines:
Social Sciences
Contact:
Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej
Warszawa
Poland
Phone: +48660091848
obal.rskrzypiec@gmail.com
http://komitetyobywatelskie.pl/OBAL_O%C5%9Brodek_Badania_Aktywno%C5%9Bci_Lokalnej

Powstały w 2001 roku Ośrodek sięga korzeniami do aktywności badawczej Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych "Asocjacje", które już 1996 roku prowadziło badania aktywności obywatelskiej. Obecnie prowadzi działania we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Stowarzyszeniem Dialog Społeczny.

Główne obszary badawcze to: aktywność obywatelska, ekonomia społeczna, organizacje pozarządowe, partycypacja społeczna i pokrewne.

Dotychczas realizowane przedsięwzięcia zaowocowały nie tylko szeregiem raportów i publikacji (seria: Biblioteka Aktywności Lokalnej) i wypracowaniem dwóch oryginalnych metod badawczych.

Ośrodek realizuje także badania ewaluacyjne projektów, programów i strategii.

Wybrane badania:

- Kondycja Spółdzielczości Pracy w Polsce,

- Ocena jakości działania organizacji pozarządowych

- Mapa społecznej aktywności obywatelskiej w gminie Lesznowola

- Przejrzysta Gmina - narzędzie wspierające społeczną kontrolę administracji publicznej w Polsce

- Lokalne uczestnictwo obywatelskie w wybranych gminach w Polsce