22.02.2019 in Lublin, Poland

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy

  • 22.02.2019
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 31.01.2019
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: Lublin
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7137

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy
Lublin, 22 lutego 2019 r.

Szanowni Państwo!


Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy, doświadczeń, a przede wszystkim kompleksowa, naukowa dyskusja dotycząca problemu terroryzmu na wielu płaszczyznach. Refleksją objęte zostaną nie tylko współczesne formy terroryzmu, ale także jego aspekty historyczne oraz perspektywy na przyszłość. Jesteśmy zainteresowani zarówno teoretycznymi rozważaniami o samym zjawisku terroryzmu, jak i prezentacją praktycznych rozwiązań prewencyjnych, bądź mających na celu niwelowanie skutków ataków.

Zjawisko terroryzmu obejmuje większość dziedzin nauki. Związane jest to z jego wszechobecnym oddziaływaniem dotykającym wszystkich obywateli, a także wykorzystaniem narzędzi z zakresu psychologii, polityki, socjologii, biologii, chemii i technologii informacyjnej.

Charakterystyka terroryzmu jest bardzo złożona, co skłania do stworzenia interdyscyplinarnego forum wymiany wiedzy, dzięki czemu możliwe będzie wielowymiarowe omówienie zagadnienia terroryzmu w przeszłości, obecnie i możliwości jego dalszego rozwoju.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak:
• czy jest jeden terroryzm? Próba zdefiniowania zjawiska terroryzmu
• terroryzm na przestrzeni wieków – rys historyczny
• współczesny terroryzm islamski – największe wyzwanie XXI wieku?
• organizacje terrorystyczne
• rola mediów w „epoce terroryzmu"
• bioterroryzm (wykorzystanie broni biologicznej, najnowszych osiągnięć medycyny, biotechnologii i genetyki do działań terrorystycznych)
• terroryzm chemiczny (użycie broni chemicznej, możliwości przeciwdziałania gazom bojowym)
• cyberterroryzm (wykorzystanie zdobyczy technologii informacyjnej do celów terrorystycznych)
• skutki ataków terrorystycznych – społeczeństwo, polityka, gospodarka
• polityczne i prawne metody walki z terroryzmem – prewencja i niwelowanie skutków ataków
• społeczność międzynarodowa wobec ataków terrorystycznych


Serdecznie zapraszamy,
Komitet Organizacyjny


Rejestracja trwa do:
I tura do 27 września 2018 r.
II tura do 10 grudnia 2018 r.
III tura do 31 stycznia 2019 r.


Więcej informacji na stronach:
http://www.konferencja-terroryzm.pl/
https://www.facebook.com/konferencja.terroryzm/

Kontakt:
kontakt@konferencja-terroryzm.pl
+48 733 933 416

Contact