28.05. until 31.05.2014 in Wrocław, Poland

Osłabienie państwa narodowego? Transnarodowe przestrzenie w Europie

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/703

Konferencja „Osłabienie państwa narodowego? Transnarodowe przestrzenie w Europie" odbyła się w dniach 28-31 maja 2014 roku w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Williego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (CSNE).

Wydarzenie zorganizowały dr Elżbieta Opiłowska i dr Monika Sus we współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki i Fundacji im. Hannsa Seidela.

Celem konferencji była analiza i dyskusja teoretycznych koncepcji transnarodowości z uwzględnieniem studiów przypadku z Polski i Niemiec. Debata skupiała się na zagadnieniu zmiany roli państwa narodowego w Europie wobec zachodzących procesów europeizacji i globalizacji oraz na analizie transnarodowych przestrzeni w wymiarze politycznym, gospodarczym, prawnym i społeczno-kulturowym. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośrodków akademickich z Polski (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski), z Niemiec (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Wolny Uniwersytet w Berlinie) oraz z Wielkiej Brytanii (Uniwersytet Birmingham, Uniwersytet Portsmouth).

  • Osłabienie państwa narodowego? Transnarodowe przestrzenie w Europie

    Reported by Katarzyna Goebel