Monograph

Agnieszka Łada, Gabriele Woidelko (2018)

Polacy i Niemcy. Dzieląca przeszłość, wspólna przyszłość? Wyniki Barometru Polska-Niemcy 2018

Publishing house Instytut Spraw Publicznych, Körber-Stiftung, Fundacja Konrada Adenauera
Place of publication Warszawa, Hamburg
Language Polish

ISBN: 978-83-7689-314-3

Upadek żelaznej kurtyny i ponowne zjednoczenie Europy umożliwiły zbliżenie się Polski i Niemiec. Wobec ciężkiego brzemienia wspólnej przeszłości to, co razem osiągnęli Polacy i Niemcy w Europie i dla Europy, uważano za przykład dziejowego sukcesu. W ostatnim czasie między sąsiadującymi ze sobą krajami pojawiły się kontrowersje, wywołane między innymi nasilonymi debatami o rozrachunku z historią.

Jaki jest obecny stan stosunków między Polską a Niemcami? W ramach projektu „Barometr Polska–Niemcy" od kilkunastu lat regularnie są przeprowadzane sondaże na reprezentatywnej grupie obu społeczeństw, których wyniki pokazują, jak rosnące powiązania społeczne i gospodarcze wpływają na wzajemne postrzeganie się Polaków i Niemców. W tegorocznych badaniach szczególny akcent położono na znaczenie historii dla współżycia obu narodów i współpracy obu krajów.