03.06.2019 in Zielona Góra, Poland

"In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką" - zgłoszenia tekstów do 3 czerwca 2019 r.

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/6945

Redakcja czasopisma "In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką" zaprasza do nadsyłania materiałów do tomu XIV, którego wydanie planowane jest na jesień 2020 roku. Teksty należy przesyłać na adres: ingremium@ih.uz.zgora.pl. Ostateczny termin zgłoszeń: 3 czerwca 2019 r.

"In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką" jest rocznikiem publikowanym od 2007 roku przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profil czasopisma obejmuje publikacje z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Na jego łamach publikowane są zarówno artykuły naukowe, jak i artykuły recenzyjne, recenzje oraz sprawozdania. Czasopismo wydawane jest przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

www.ih.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopisma/in-grem...

Contact

Maciej Lubik