Sprawozdanie z X Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2018

17-18 marca 2018 r. na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju". W wydarzeniu wzięło udział 688 uczestników reprezentujących 82 jednostek naukowych z całej Polski.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:

Pani prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Kierownik, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej „Zwinność jako czynnik sukcesu organizacji w społeczeństwie wiedzy"

Pan prof. dr hab. Mariusz Gagoś – Kierownik, Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej „Amfoterycyna B – nowe możliwości"

Pan Tomasz Rozwalka – Koordynator Projektów B+R Harpo Sp. z o.o. „Inteligentna odzież dla osób głuchoniewidomych – aplikacja wyników prac B+R"

Wykład Patrona:

Pan Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, „Program Nowoczesne Zarządzanie biznesem, czyli edukacja ekonomiczna dla każdego studenta. Score Hunter jako przykład nowoczesne platformy edukacyjnej"

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Zostały one podzielone na poszczególne obszary naukowe. Podczas dwudniowych obrad odbyło się 35 sesji wystąpień ustnych oraz 2 sesje posterowe. Każdej z nich towarzyszyła rzetelna, naukowa dyskusja, która umożliwiła wymianę zdań i spostrzeżeń na dany temat.

Wśród prezentacji znalazły się zagadnienia dotyczące obszaru nauk: medycznych i nauk o zdrowiu, przyrodniczych, ścisłych, technicznych, humanistycznych, społecznych oraz z obszaru sztuki.

Konferencję zwieńczyło całościowe podsumowanie spotkania oraz wręczenie nagród autorom najlepszych wystąpień ustnych i posterów, wyłonionych na podstawie ocen Komitetu Naukowego. Skład Komitetu Naukowego oraz lista nagrodzonych osób dostępna jest na stronie internetowej Konferencji.

Przedstawiciele wielu dziedzin nauki mieli okazję wspólnie spotkać się podczas interdyscyplinarnego wydarzenia. Owocem obrad była aktualizacja wiedzy oraz integracja środowiska naukowego i promocja nauki.

Relacja wideo z konferecji:

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=5-RO0tL_GQU

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji TYGIEL w Lublinie, 23-24 marca 2019 r. Więcej informacji już wkrótce!

Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Lubelska
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
 • Krajowa Reprezentacja Doktorantów
 • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Patronat Medialny:

 • Wydawnictwo PWN
 • Platforma Pol-Int
 • TV Student

Współorganizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Autor sprawozdania: Komitet Organizacyjny Konferencji

Autor zdjęć: Monika Stępniak – fotoMI

Linked content


Z przyjemnością objęliśmy patronatem jubileuszową X edycję Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2018, która w tym roku odbędzie się pod hasłem „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju".

more

Zadaniem nauki jest odkrywanie nowych zależności, modernizacja tradycyjnego sposobu myślenia, uproszczenie i usprawnienie metod oraz funkcjonalizacja wyników. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest eksperymentatorstwo i innowacyjne myślenie, którego napędem jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami z wielu różnych dziedzin. To właśnie idea...

more