23.11. until 25.11.2018 in Wrocław, Poland

TALENTY 2018 ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

  • 23.11. until 25.11.2018
  • starting at: 10.00
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 30.06.2018
  • Foundation Pro Scientia Publica
  • Event location: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/6907

Konferencja służyć ma promowaniu młodych talentów naukowych, ale też idei badań i analiz interdyscyplinarnych. Do udziału zapraszamy szczególnie najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem, a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy przedstawicieli pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych, na przykład psychologii, filozofii, historii, socjologii, ekonomii, zarządzania, filologii, politologii.

Teksty wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, są publikowane w czasopiśmie „Ogrody Nauk i Sztuk" (www.ojs.ogrodynauk.pl), znajdującym się na ministerialnej liście czasopism punktowanych B (5 pkt). Najlepsze teksty mają szanse trafić w postaci tłumaczeń do międzynarodowego czasopisma „Journal of Education Culture and Society" (www.ojs.jecs.pl), mającym na liście ministerialnej aż 13 pkt. i bedącym jednym z najlepszych polskich czasopism naukowych. O tym specjalnym wyróżnieniu decyduje redaktor naczelny. Wszystkie artykuły publikowane są w wersji papierowej i jendocześnie online (co zwiększa szanse na cytowanie) oraz otrzymują unikalny numer DOI, będący dodatkowym certyfikatem jakości naukowej tekstu. Każda osoba, która wyśle swój tekst do publikacji, dostanie szczegółową informację zwrotną oraz szansę na poprawienie tekstu lub zgłoszenie nowego w przypadku definitywnego odrzucenia przez recenzentów.

W programie konferencji, oprócz wystąpień plenarnych i obrad w sekcjach, znajdują się warsztaty w zakresie redagowania tekstów naukowych, które poprowadzą doświadczeni redaktorzy naszych czasopism naukowych. Warsztaty pozwolą na zapoznanie się ze szczegółowymi wymaganiami stawianymi tekstom naukowym publikowanym w naszych czasopismach i pomogą uniknąć podstawowych błędów eliminujących zgłaszane teksty już na samym początku. Doświadczenie pokazuje, że warsztaty te są niezwykle przydatne zarówno dla debiutantów, jak i autorów mających już na swoim koncie pierwsze publikacje. Warsztaty zostaną przeprowadzone w pierwszym dniu konferencji. Istnieje możliwość uczestniczenia w warsztatach przez osoby nieuczestniczące w konferencji.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat potwierdzający udział, a osoba prezentująca swoje wystąpienie uzyska certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Strona internetowa konferencji

http://variograf.uni.wroc.pl/conference/talenty-2018-pl/

Contact

Kinga Trzmielewska