20.09. until 21.09.2018 in Żytomierz, Ukraine

V Międzynarodowa konferencja na cześć 100-lecia państwowej niepodległości Ukrainy i Polski "Ukraina-Polska: wspólne drogi do wolności"

  • 20.09. until 21.09.2018
  • starting at: 10:00
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 30.04.2018
  • Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki
  • Event location: Żytomierz
  • Type of Event: Call for Papers
  • Download conference handout

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/6860

V Międzynarodowa konferencja na cześć 100-lecia państwowej niepodległości Ukrainy i Polski "Ukraina-Polska: wspólne drogi do wolności" odbędzie się w w dniach 20-21 września 2018 r. w Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki.

Celem konferencji jest zapoznanie się z trajektorią rozwoju Ukrainy i Polski, a także w krajach Europy Środkowej i Wschodniej z XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z 1918 r. i późniejszego przebiegu rozwoju państw w XX-XXI wieku.

Lista pozostałych zagadnień znajduje się w dyskusji otwarte:

- Polskie drogi do niepodległości w "długim" XIX wieku: z Konfederacji barską (1768-1772) do I wojny światowej;

- Historia wojskowa (konteksty ukraińskie i polskie od XVII wieku do organizację strzeleckich, legionów, armie narodowych w okresie 1914-1921 i w chwilę obecnej);

Ukraina i Polska w pierwszej wojnie światowej;

- Od zniszczenia imperiów do powstania państw narodowych

- Procesy budowania państwa w regionie Morza Bałtyckiego i Czarnego (1914-2017);

- Sfera społeczna i życie codzienne w warunkach wojen i rewolucji, autorytarnych i totalitarnych systemów politycznych;

Językami roboczymi konferencji są: ukraiński, angielski, rosyjski, polski.

Aby wziąć udział w konferencji, należy wysłać do 30 kwietnia 2018 roku na adres mailowy: hystory.ukr@gmail.com wniosek z tematem raportu i informację o autorze (nazwisko, imię, stopień, stanowisko i miejsce pracy), kontakty (e-mail i numer telefonu, adres pocztowy), streszczenie raportu do 500 znaków.

Contact

Olga Biłobrowiec