27.02. until 15.07.2018 in Poznań, Poland

CFA: Lem XXI | Czas Kultury

  • 27.02. until 15.07.2018
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 15.07.2018
  • Czas Kultury
  • Event location: Poznań
  • Type of Event: Call for Articles

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/6801

Twórczość Stanisława Lema, jednego z najchętniej czytanych polskich pisarzy na świecie, została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków obcych i jest inspiracją dla artystów wszystkich dziedzin sztuk. Lemologia jest już osobną dziedziną wiedzy, o dziełach tego autora powstała niezliczona ilość prac, a siłę oddziaływania na współczesną kulturę potwierdzają projekty takie, jak Lemopedia (The Lem Encyclopedia) i „LEMISTRY. A Celebration of Stanislaw Lem", nazwanie nazwiskiem pisarza planetoidy 3836 oraz sztucznej satelity w całości zbudowanej w Polsce. Google natomiast przygotowało najbardziej rozbudowany w historii wyszukiwarki doodle z okazji 60. rocznicy wydania „Astronautów".

Do współtworzenia numeru „Czasu Kultury" zatytułowanego „Lem XXI" zachęcamy autorów najnowszych odczytań twórczości pisarzy przez polskich badaczy, których koniecznym punktem wspólnym będzie perspektywa XXI wieku. Interesują nas nie tyle uświęcone pozycje przyjmowane wobec Lema przez historyków literatury i kultury, ile retro- i progresywne wizje przyszłości, które proponował autor „Cyberiady", przede wszystkim interpretacyjne, logiczne, etyczne i językowe zadania, które stawia przed dzisiejszymi badaczami. Chcielibyśmy, żeby ważnym elementem numeru były artykuły ukazujące namysł nad tym, co najnowsze dyskursy humanistyczne mają do zaproponowania tradycyjnym interpretacjom twórczości Lema. W dziełach tego pisarza interesować nas będzie także to, jak kształtują się człowiek i struktury społeczne w ekstremalnych kontekstach technologicznych, politycznych i kosmologicznych.

Do nadsyłania artykułów zapraszamy badaczy z zakresu literatury, filmu, sztuk wizualnych, filozofii socjologii i innych, ale również autorów rysunków, komiksów, fan fiction czy innych prac inspirowanych twórczością Lema.

Termin nadsyłania tekstów: 30 lipca 2018 r. na adres: redakcja@czaskultury.pl.

Tekst powinien być nie dłuższy niż 21 tysięcy znaków i być dostosowany do standardów cytowania/przypisów podanych na stronie czasopisma w zakładce Dla autorów. Prosimy o dołączenie krótkiego biogramu naukowego, bibliografii i streszczenia tekstu w języku polskim ze słowami kluczowymi.

Redaktorka prowadząca: Agata Rosochacka

Contact