15.06.2018 in Lublin, Poland

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media

  • 15.06.2018
  • Event language: Polish
  • Deadline for submissions: 23.05.2018
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: ECOTECH COMPLEX Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/6744

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media

Lublin, 15 czerwca 2018 r.


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media to inicjatywa podejmująca rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi aspektami cyfryzacji i wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Wśród zagadnień poruszanych podczas wydarzenia znajdują się między innymi kwestie z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności:
• historii i teorii mediów,
• teorii komunikowania,
• kultury uczestnictwa,
• Internetu i mediów społecznościowych (cyberprzemoc, zarządzanie mediami społecznościowymi),
• historii i teorii gier komputerowych,
• sztuki nowych mediów (nowe media i kultura cyfrowa, rozwój medialabów),
• cyfryzacja a digitalizacja,
• przemysłów kreatywnych (nowoczesne strategie marketingowe).
Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze. Celem wydarzenia jest określenie aktualnych zjawisk społecznych oraz merytoryczna dyskusja skupiająca się wokół poruszanych zagadnień. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych oraz stworzenia interdyscyplinarnego forum do wymiany myśli i doświadczeń. Do udziału zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zainteresowanych zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji.


Rejestracja trwa do:

I tura do 23 lutego 2018 r.
II tura do 12 kwietnia 2018 r.
III tura do 23 maja 2018 r.


Więcej informacji na stronach:

http://www.cyber-media.pl/

https://www.facebook.com/CyberMedia-656966697831687/


Kontakt:

kontakt@cyber-media.pl
+48 733 933 083

Contact