Monograph

Janusz Siatkowski (2017)

Czesko-polskie pogranicze językowe w świetle ankiet Georga Wenkera

Publishing house Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Place of publication Warszawa
Page references 89
Language Polish

ISBN: 978-83-60938-88-1

Tytułowa postać, Georg Wenker, był pracownikiem biblioteki uniwersyteckiej w Marburgu. W latach 70. i 80. wieku XIX zajął się intensywnie przygotowaniem niemieckiego atlasu językowego. Prowadził w tym celu badania korespondencyjne dialektów w Rzeszy Niemieckiej. Prof. Janusz Siatkowski zainteresował się materiałem językowym zebranym przez Wenklera na terenie ówczesnego Śląska – zarówno polskim, jak też czeskim. Materiał ten okazał się bardzo cenny, umożliwia on bowiem – pisze Autor – „poznanie pogranicza czesko-polskiego pod koniec XIX wieku".

SPIS TREŚCI

Ankiety Wenkera z czesko-polskiego pogranicza językowego na Śląsku

Czesko-polskie pogranicze językowe pod Raciborzem i Głubczycami

Miejscowości polskie

56311 Rudyszwałd / Ruderswald

56313 Krzyżanowice / Kreuzenort

56314 Odra / Odrau

56315 Olza / Olsau

56367 Cyprzanów / Janowitz

56368 Bojanów / Kriegsbach (Bojanow)

56372 Racibórz-Studzienna / Ratibor-Süd

56375 Nieboczowy / Niebotschau

56400 Tłustomosty / Stoltzmütz

56403 Kornica/Kornice / Kornitz

56405 Pawłów / Pawlau

56415 Markowice / Markowitz

56667 Sudół / Trachkirch

56669 Buków / Bukau

Miejscowości polskie z pewnymi cechami czeskimi

56312 Chałupki / Annaberg

56371 Tworków/Tvorkov / Tunskirch (Tworkau)

56401 Maków / Makau

Miejscowości czeskie

56305 Owsiszcze/Ovsiště / Habergrund (Owschütz)

56309 Hať / Haatsch

56310 Šilheřovice / Schillersdorf

56350 Branice / Branitz

56351 Boboluszki / Boblowitz

56352 Jakubowice / Jacubowitz

56353 Grodczany / Hratschein

56354 Kalduny / Kaldaun

56355 Wódka / Hochkretscham

56356 Niekazanice / Osterwitz

56357 Nasiedle / Nassiedel

56358 Chruścielów / Krastillau

56359 Lubotyń / Liptin

56361 Ściborzyce Wielkie/Stibořice / Steuberwitz

56362 Rohov / Rohow

56364 Krzanowice/Křenovice / Kranstädt (Kranowitz)

56366 Szamarzowice (Samborowice)/Šamařovice / Schammerau (Schammerwitz)

56398 Baborów/Bavorov / Bauerwitz

Miejscowości czeskie z pewnymi cechami polskimi

56365 Borucin/Bořutín / Borutin

56369 Bolesław/Boleslav / Bunzelberg (Boleslau)

56397 Sulków/Sulkov / Zinnatal (Zülkowitz)

56399 Pietrowice Wielkie/Velké Petrovice / Groß Peterwitz

Mieszany dialekt Bieńkowic

Bieńkowice/Benkovice / Berendorf (Benkowitz)

Zmiany językowe na pograniczu

Literatura

Zusammenfassung

Mapka

Wykaz punktów

Nazwy słowiańskie

Nazwy niemieckie

Nazwy miejscowości w układzie numerycznym


(Informacje od wydawnictwa)