14.02.2018 in Warszawa, Poland

Jakie są ekonomiczne koszty i korzyści z migracji?

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/6710

Debata z cyklu „Pytania o Europę"

Wiele pytań dotyczących kryzysu migracyjnego i uchodźczego pozostaje bez odpowiedzi. Ile kosztuje wsparcie w integracji – a jakie są koszty braku takiej pomocy? Ile wydajemy na pomoc socjalną – a jakie są korzyści z otwierania przez przybyszów własnych firm? Czy migranci i uchodźcy zabierają nam pracę? Czy wręcz przeciwnie – tworzą nowe miejsca pracy i uzupełniają luki na krajowych rynkach, wspomagając wzrost europejskich gospodarek?

Od początku kryzysu migracyjnego i uchodźczego w 2015 r. do opinii publicznej w państwach europejskich docierają informacje o konieczności uruchamiania coraz to nowych funduszy na walkę z jego skutkami. Rosną wydatki tych państw, które przyjęły azylantów. O wkładzie cudzoziemców w gospodarkę mówi się niewiele lub wcale.

Ruchy populistyczne chętnie stawiają znak równości między uchodźstwem a migracją legalną, sugerując, że przyjęcie cudzoziemców wiąże się przede wszystkim z kosztami (i zagrożeniami). Jakie w rzeczywistości są ekonomiczne koszty i korzyści z migracji?


Program

9:00 - 09:30 Rejestracja i poranna kawa

09:30 - 09:45 Otwarcie debaty

• J.E. Ron J.P.M. van Dartel, Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce
• Knut Dethlefsen, Dyrektor Biura Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie

09:45 - 11:50 Debata

• Danuta Jazłowiecka, Posłanka do Parlamentu Europejskiego (Polska)
• Paweł Kaczmarczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami (Polska)
• Thorsten Klute, Związek Opieki Społecznej dla Robotników (Niemcy)
• Sayaka Osanami Törngren, Uniwersytet w Malmö (Szwecja)
• Elena Sánchez-Montijano, CIDOB – Barcelona Centre for International Affairs (Hiszpania)

Moderator: Roman Imielski, Gazeta Wyborcza

11:50 - 12:00 Podsumowanie debaty

• Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych
• Jacek Safuta, Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o rejestrację do 12 lutego. W wydarzeniu będą mogły wziąć udział tylko zarejestrowane osoby. Prosimy o posiadanie ze sobą dokumentu ze zdjęciem.

REJESTRACJA

Podczas debaty zapewniamy tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie.

Debata organizowana w ramach projektu "Pytania o Europę", w którym dzięki wsparciu Parlamentu Europejskiego i Fundacji im. Friedricha Eberta, Instytut Spraw Publicznych stara się inicjować debatę publiczną w tematach ważnych dla Europy i dyskutowanych przez Parlament Europejski oraz przybliżać Polakom tę instytucję.

Contact