Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalisty/-ki ds. Koalicji Krajowej

Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalisty/-ki ds. Koalicji Krajowej w projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM)"

Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii Europejskiej. Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu.


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
· Projektowanie i wdrażanie strategii dotyczącej systemowej współpracy z interesariuszami reprezentującymi instytucje publiczne szczebla centralnego, regionalnego i samorządowego, delegatury UE, organizacje międzynarodowe (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji), jednostki dyplomatyczne państw członkowskich UE i państw pochodzenia beneficjentów ochrony międzynarodowej, ośrodki akademickie, organizacje pozarządowe i nieformalne sieci zrzeszające migrantów.
· Tworzenie założeń merytorycznych do programu krajowych spotkań realizowanych w ramach projektu oraz kompleksowa organizacja tych spotkań.
· Współpraca ze Specjalistą ds. Międzynarodowej Koalicji w zakresie wdrażania strategii dotyczących tworzenia koalicji krajowych w krajach partnerskich.
· Wdrażanie strategii dotyczącej systemowej współpracy z partnerami krajowymi projektu (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Biuro w Polsce, Instytut Polityki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego).
· Bieżąca współpraca z Krajowym Specjalistą ds. Rzecznictwa w zakresie przygotowania treści merytorycznych do informacji prasowych.
· Przygotowywanie opisu rezultatów działalności koalicji krajowej na potrzeby sprawozdawczości merytorycznej projektu.
· Współpraca i wsparcie personelu ISP odpowiedzialnego za sprawozdawczość finansową oraz za realizację budżetu projekt NIEM.

WYMAGANIA
· Wykształcenie wyższe
· Doświadczenie w organizacji wydarzeń (konferencje, seminaria, szkolenia itp.) o zasięgu krajowym
· Znajomość tematyki funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem programu FAMI
· Doświadczenie w rozliczaniu wydarzeń lub/i projektów
· Orientacja w problematyce migracji międzynarodowych/uchodźstwa
· Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
· Samodzielność i kreatywność
· Umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi
· Wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
· Umiejętność pracy pod presją czasu
· Znajomość środowiska Windows, MS Office (w szczególności programu Excel)

MILE WIDZIANE
· Doświadczenie we współpracy międzynarodowej lub/i wielostronnej
· Doświadczenie w aplikowaniu o środki UE
· Znajomość dokumentów dotyczących programu FAMI i umiejętność ich stosowania w praktyce

OFERUJEMY
· Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę na czas trwania projektu, tj. 31.12.2021
· Pracę w międzynarodowym środowisku
· Duże możliwości rozwoju zawodowego
· Miejsce pracy: Warszawa

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: isp@isp.org.pl. W tytule maila prosimy o podanie stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają.

Przyjmowanie zgłoszeń: do 15.02.2018

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 17.02.2018--19.02.2018.

Wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji: 5000-6000 brutto

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie oświadczenia o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)".

Contact