Edited volume

Andrzej Paczkowski (red.) (2017)

Rozliczanie totalitarnej przeszłości: instytucje i ulice

Publishing house Instytut Studiów Politycznych PAN
Place of publication Warszawa
Page references 172
Language Polish

ISBN: 978-83-64091-86-5

Książka „Rozliczanie totalitarnej przeszłości: instytucje i ulice" jest owocem prac prowadzonych w ramach projektu badawczego „Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością po II wojnie światowej", którego celem jest analiza podobieństw i różnic w mechanizmach, formach i tempie rozliczeń prawnych, politycznych i symbolicznych. Problemy, które można określić jako konfrontację ze „złą przeszłością" (m.in. komunizmem i nazizmem) odgrywają istotną rolę w życiu publicznym wielu krajów.

Na niniejszy tom składają się cztery referaty wygłoszone na Kongresie Międzynarodowej Rady Badań nad Europą Środkową i Wschodnią, który odbył się w Makuhari (Japonia). Laure Neumayer pisze o próbach włączenia doświadczeń systemu komunistycznego do świadomości społecznej Europy Zachodniej podejmowanych od 2004 r. na forum instytucji Unii Europejskiej; Łukasz Jasiński przedstawia polityczne implikacje działalności Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich (Hitlerowskich) w latach 1945-1989; Georges Mink krytycznie opisuje działalność Instytutu Pamięci Narodowej jako placówki mającej za zadanie rozliczanie przeszłości komunistycznej; Bartłomiej Różycki przedstawia zjawisko dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce od 1989 r. m.in. w wymiarze statystycznym.

Wszystkie teksty oparte są na kwerendach źródłowych i istniejącej literaturze przedmiotu.


Spis treści:

Wstęp /7

Laure Neumayer "Włączanie wschodnioeuropejskiej przeszłości do wspólnej narracji" /11

Łukasz Jasiński "Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich /Hitlerowskich w Polsce:

narzędzie rozliczeń i propagand"y /49

Georges Mink "Czy istnieje nowa, instytucjonalna odpowiedź na zbrodnie komunizmu?" /71

Bartłomiej Różycki "Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce, 1989-2016" /99

Summary /159

Indeks osób /169


(Informacje od wydawnictwa)

  • Rozliczanie totalitarnej przeszłości (t. I i II)

    Reviewed by Prof. Paweł Duber