Pol-Int objął partonatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „W obrazie”

W dniach 13-14 kwietnia 2018 roku odbędzie się tym razem w Krakowie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W obrazie". Będzie to już druga konferencja w ramach cyklu konferencyjno-wystawienniczego „O, obrazie 1-4", którą z przyjemnością objęliśmy patronatem.

Plakat Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji naukowej "W obrazie". Projekt plakatu: Konrad Świadek

Plakat Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji naukowej "W obrazie". Projekt plakatu: Konrad Świadek

Obraz jest bez wątpienia jednym z najpotężniejszych mediów; służy do podstawowych oraz bardziej złożonych form komunikacji językowej czy przedstawieniowej. Jednak nie tylko przedstawia i wyjaśnia – poprzez odpowiednio spreparowany materiał obrazowy, można manipulować opinią publiczną. Jest zarazem ściśle powiązany ze sferą językową, czym zajmuje się między innymi dziedzina hermenutyki obrazu (Gottfried Boehm).

Obraz stanowił, i wciąż stanowi, centrum zainteresowań wielu znakomitych teoretyków sztuki, od studiów ikonograficzno-ikonologicznych Erwina Panofsky`ego, przez Hansa Beltinga czy Aby Warburga. Pytanie o to, co w obrazie, wyszło wszakże daleko poza samą dziedzinę historii sztuki. Nauki ścisłe, jak chemia, fizyka, które stanowią jedną z podwalin w konserwacji zabytków, czy też nauki przyrodnicze, i historia, dają możliwość poznania oraz zbadania tego, co w obrazie. Współcześnie poprzez manipulację obrazem za pomocą programów graficznych można przedstawić zjawiska nie istniejące i nie występujące w rzeczywistości. Zagadnienie „zawartości" obrazu jest zarazem jednym ze stałych składników współczesnych nauk dotyczących szeroko pojętej kultury wizualnej.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem do udziału w drugiej z cyklu „O, obrazie 1-4" Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Zgłoszenia udziału w konferencji można przesyłać do końca lutego na adres mailowy o.obrazie@gmail.com. Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć pod linkiem oraz w serwisie Facebook.

Wystawa "Świat w obrazie - Andrew Wyeth 1917 - 2017"

W czasie konferencji zostanie otwarta wystawa Świat w obrazie - Andrew Wyeth 1917 - 2017, której koordynatorem jest Izabela Biela.

"Świat w obrazie" to wystawa szkicowników inspirowanych obrazem Świat Krystyny zrealizowanych przez 100 uczestników projektu Świat w obrazie w 100. rocznicę urodzin Andrew Wyeth'a (1917 - 2017) oraz rysunków przygotowanych w związku z ww. projektem przez studentów I roku Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, w ramach przedmiotu Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych.

Wernisaż wystawy:

13 kwietnia 2018, godz. 18.30, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 (korytarz II piętra); wystawa czynna 14.04 – 05.05.2018 (w godzinach otwarcia biblioteki)

Wystąpienie Izabeli Bieli i dr Adama Rokowskiego w ramach Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej W obrazie:

13 kwietnia 2018 , godz. 18.00 – 18.30, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1

Patronat honorowy – prof. Stanisław Tabisz, Rektor ASP w Krakowie; autor i koordynator projektu – Izabela Biela, Środowiskowe Studia Doktoranckie ASP w Krakowie

Pol-Int jest partnerem projektu.

Plan konferencji

DZIEŃ I – piątek

- 9.00 – 9.20 – Otwarcie konferencji

I panel:
- 9.20 – 9.40 – dr Bożena Grabowska (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim) – Obraz idealnego claustrum w poł. XVIII w. na podstawie alegorycznych przedstawień oraz architektonicznej formy, na przykładzie pocysterskiego klasztoru w Gościkowie-Paradyżu
- 9.40 – 10.00 – dr Tomasz Butkiewicz (Historyk) - Uchwyceni w kadrze. Lwowscy Żydzi w ikonografii niemieckich żołnierzy 1941-1943
- 10.00 – 10.20 – prof. Krzysztof Olszewski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) - Obraz intermedialny – tekst nie tylko wizualny. Na przykładzie Pracowni Komunikacji Intermedialnej
Dyskusja – 10.20 – 10.35
Przerwa do 10.45

II panel:
- 10.45 – 11.05 – dr Barbara Trygar (Uniwersytet Rzeszowski) - W obrazie Wojciecha Karpińskiego w perspektywie fenomenologicznej
- 11.05 – 11.25 – dr Monika Bakalarz (Uniwersytet Wrocławski) - Życie i śmierć w obrazie. Zarys etyki widzenia
- 11.25 – 11.45 – mgr Magdalena Brodacka (Uniwersytet Jagielloński) - W krzywym zwierciadle. Jak David Černý uczy Czechów patrzenia
- 11.45 – 12.05 – mgr Katarzyna Pasternak (Uniwersytet Jagielloński) - Pocztówka z ZSRR. Serial Восмидесятые (Lata `80) – między nostalgią za utraconą młodością a dawnym systemem?
Dyskusja – 12.05 – 12.20
Przerwa do 12.30

III panel:
- 12.30 – 12.50 – dr hab. Joanna Nowińska SM (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) – Kontakt ze sztuką wizualną a odbiór bogactwa obrazu zarysowanego słowem. Analiza problemu na kanwie interpretacji Ap 4,2-7
- 12.50 – 13.10 – mgr Arkadiusz Krawczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – W poszukiwaniu artystycznego ideału. Wiersze Teofila Lenartowicza o twórczości Rafaela Santiego
- 13.10 – 13.30 – mgr Gabriel Bednarz (Uniwersytet Jagielloński) - Koncepcja obrazu Leona Chwistka
- 13.30 – 13.50 – mgr Natalia Aleksandra Komarow (Uniwersytet Jagielloński), mgr Przemysław Wideł (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie), „Pics or it didn`t happen". O potrzebie narracji w sztukach wizualnych i wizualności w literaturze
Dyskusja – 13.50 – 14.05
PRZERWA OBIADOWA DO 15.30

IV Panel:
- 15.30 – 15.50 – lic Marek Kamiński (Uniwersytet Warszawski) – Deepfakes – manipulacja obrazem. Co cyfrowe media wizualne mówią o statusie obrazu?
- 15.50 – 16.10 – mgr Anna Szymańska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Balans w obrazie? Badania eksperymentalne nad preferencją balansu
- 16.10 – 16.30 – mgr Szymon Góźdź (Uniwersytet Rzeszowski) – Między Hermeneią a hermeneutyką. O porządku tworzenia, widzenia i rozumienia obrazu w kontekście ścisłego kodeksu malarskiego Dionizjusza z Furny
Dyskusja – 16.30 – 16.45
Przerwa do 16.55

V Panel:
- 16.55 – 17.15 – mgr Maja Starakiewicz (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) – Projektowanie graficzne – niedocenione narzędzie humanistyki
- 17.15 – 17.35 – mgr Barbara Grela (Uniwersytet Jagielloński) – Moc utkwiona w obrazie – przykłady cudownych wizerunków w średniowieczu i epoce nowożytnej
- 17.35 – 17.55 – mgr Marta Wołyńska (Uniwersytet Gdański) – Obraz jako narzędzie badawcze gdańskiego archeologa czasów nowożytnych
Dyskusja – 17.55 – 18.10
Otwarcie wystawy – 18.00 „Świat w obrazie: Andrew Wyeth 1917-2017"
- 18.10 – 18.30 – dr Adam Rokowski (Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie) – W obrazie Ameryki
- 18.30 – mgr Izabela Biela (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) – Świat w obrazie – różne spojrzenia w 100. rocznicę urodzin Andrew Wyetha 1917-2017

Zamknięcie konferencji i wystawy I dnia – godz. 19.30

DZIEŃ II – sobota

I panel:
- 9.00 – 9.20 – dr Justyna Gorzkowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Culture Lab Foundation (UK) – Ukryte w obrazie. Ślepcy Bruegela w kontekście opowiadania Ciemność i światło Kornela Filipowicza
- 9.20 – 9.40 – dr Monika Bryl (Dom Aukcyjny Artissima) – 20% Brandta w Brandcie – ocena autentyczności a odbiór dzieła sztuki
- 9.40 – 10.00 – dr Wawrzyniec Miścicki (Uniwersytet Jagielloński) – Przewodnik po mieście obrazów. Jak odczytywać zabytki malarstwa wazowego starożytnej Grecji?
Dyskusja – 10.00 – 10.15
Przerwa do 10.25

II panel:
- 10.25 – 10.45 – lic Sebastian Brejnak (Uniwersytet Jagielloński) – Szatańskie tango Béli Tarra: afektywna logika obrazu-czasu
- 10.45 – 11.05 – mgr Konrad Kultys (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego) – Obraz filmowy o malarstwie – charakter zdjęć filmowych w historiach artystów malarzy na przykładzie filmów Powidoki i Ostatnia Rodzina
- 11.05 – 11.25 – lic Anna Pietrala (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Obraz w obrazie – reprodukcja sztuki
Dyskusja – 11.25 – 11.40
Przerwa do 12.30

III panel:
- 12.30 – 12.50 – mgr Dorota Stolarska (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego) – Aby zrozumieć przeczytaj opis – o obrazach, które z pozoru nic nie mówią. Analiza na wybranych przykładach z obszaru fotografii
- 12.50 – 13.10 – mgr Alicja Lasak (Uniwersytet Jagielloński) – Rola ilustracji w literaturze na przykładzie „Millions Like Us: Women`s Lives During the Second World War" autorstwa Virginii Nicholson
-13.10 – 13.30 – lic Sebastian Porzuczek (Uniwersytet Jagielloński) – Topografia cierpienia. Znaki choroby i afektywny potencjał obrazu-bólu w Miłości Michaela Hanekego
Dyskusja – 13.30 – 13.45
Przerwa do 14.00

IV panel:
- 14.00 – 14.20 – mgr Sergiusz Anoszko (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Wiara w obrazie: ikonografia nowych ruchów religijnych na przykładzie Kościoła Scjentologicznego
- 14.20 - 14.40 – mgr Kinga Próchniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Poezja w obrazie. Ekfrazy Zbigniewa Herberta
- 14.40 – 15.00 – mgr Katarzyna Ból (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – W obrazie – Matka Boska Krasnobrodzka
- 15.00 – 15.20 – mgr Anna Włodarska (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) – Ruchome obrazy. Początki wideo-artu w Polsce. Studium przypadków
Dyskusja 15.20 – 15.35

Zamknięcie obrad

Linked content


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W obrazie" W ramach cyklu konferencyjno-wystawienniczego „O, obrazie 1-4"Główny koordynator projektu: Katarzyna Ból13-14 kwietnia 2018 rokuWojewódzka Biblioteka Publiczna w KrakowieOrganizatorzy:Grupa MULTImedia (http://www.grupamultimedia.pl/)Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa Instytutu Historii Sztuki KUL...

more