19.01. until 15.04.2018 in Poznań, Poland

CFA: Re:patriotyzm | Czas Kultury

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/6629

W sto lat od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości, chcielibyśmy przyjrzeć się dyskursom opisującym współczesne doświadczenie patriotyzmu oraz zaskakujące formy, jakie w ostatnim czasie przyjmuje. Proponowany przez nas temat „Re:patriotyzm" zdaje sprawę z nasilenia się radykalnych postaw patriotycznych nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach Europy (ruchy nacjonalistyczne, ksenofobia, narastające akty przemocy fizycznej wobec inności, spotęgowanie przemocy dyskursywnej: w języku polityki, publicystyki, a także mediów społecznościowych). Pragniemy ukazać i zdiagnozować trudny do wyjaśnienia moment powrotu do mocnych założeń metafizycznych oraz twardych wartości, które do tej pory starano się osłabiać w procesie sekularyzacji (pensiero debole – Gianni Vattimo).

„Re:patriotyzm" stanowi również bezpośrednie nawiązanie do figury repatriacji, czyli powrotu do kraju ojczystego, który w tym wypadku jest rzeczywistością fantazmatyczną, zbudowaną z pragnień oraz frustracji procesem transformacji. Chcielibyśmy zapytać o różne sposoby współczesnych powrotów do wyobrażonej ojczyzny ludzi, którzy żyją w niej od dawna i ją zamieszkują. Przedrostek „re:" występujący w elektronicznych wiadomościach, wywodzi się od słów respond oraz reply. Dlatego numer „Czasu Kultury" zatytułowany „Re:patriotyzm" będzie próbował zebrać, a także opisać różnorodne reakcje i odpowiedzi na próby zmaterializowania wyobrażonej ojczyzny, jak również będzie chciał scharakteryzować współczesne pragnienie patriotyzmu.

Termin nadsyłania tekstów: 15 kwietnia 2018 r. na adres: redakcja@czaskultury.pl

Tekst powinien być nie dłuższy niż 21 tysięcy znaków i być dostosowany do standardów cytowania/przypisów podanych na stronie czasopisma w zakładce Dla autorów. Prosimy o dołączenie krótkiego biogramu naukowego oraz streszczenia tekstu w języku polskim ze słowami kluczowymi.

Redaktorzy prowadzący: Dawid Matuszek, Andrzej Marzec

Contact

Andrzej Marzec