08.01.2018 in Poznań, Poland

Studia bez granic, czyli co może zaoferować PiNwE?

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/6503

Polska i Niemcy są od wieków sąsiadami w samym centrum Europy. Nowa orientacja polityczna przełomu 1989/90 i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku zaowocowały zacieśnieniem relacji pomiędzy obu krajami.

Czy chciałbyś kształtować oblicze Europy jako specjalista w zakresie stosunków polsko-niemieckich?

Studenci i wykładowcy studiów magisterskich "Polacy i Niemcy w Europie" zapraszają na prezentację tego interdyscyplinarnego i międzynarodowego kierunku - studiuj bez granic!

Interesują Cię historyczne, literackie, prawnicze, polityczne i językowe relacje polsko-niemieckie i chciałbyś w przyszłości podjąć pracę w placówce dyplomatycznej, instytucji kulturalnej, firmie lub fundacji w Polsce lub Niemczech? Dzięki współpracy Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Chrystiana Albrechta w Kilonii masz możliwość zdobycia nie tylko odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, ale także drugiego dyplomu uczelni partnerskiej.
Przyjdź i przekonaj się sam o innych zaletach PiNwE!

Spotkanie informacyjne w języku polskim odbędzie się w poniedziałek 08.01.2018 roku w Salonie Mickiewicza (Collegium Maius) o godzinie 18:00.

Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/185063038743954/


Więcej informacji o kierunku studiów:
https://polonistyka.amu.edu.pl/dla-kandydata/kierunki-na-studiach-magisterskich/polacy-i-niemcy-w-europie

https://www.eupod.uni-kiel.de/pl

https://www.youtube.com/watch?v=571duegIJnw

Serdecznie zapraszamy!

Contact

Tabea Wittneben-Fidan, Jagoda Stempczyńska