Edited volume

Aleksandra Kobylińska, Grzegorz Makowski, Marek Solona-Lipiński (2012)

Mechanizmy Przeciwdziałania Korupcji w Polsce, Raport z Monitoringu

Publishing house Instytut Spraw Publicznych
Place of publication Warszawa
Page references 279
Language Polish

ISBN: 978-83-7689-031-9

Przeciwdziałanie korupcji nie sprowadza się wyłącznie do represji i ścigania przestępstw. Skuteczna walka z tym problemem wymaga przede wszystkim istnienia spójnego systemu sprawnych, przejrzystych i rzetelnych instytucji publicznych, które mogą się nawzajem równoważyć i przeciwdziałać nieprawidłowościom. W niniejszym raporcie autorzy podjęli próbę dokonania całościowej oceny funkcjonowania mechanizmów przeciwdziałania korupcji w Polsce. Analizie poddano trzynaście obszarów życia publicznego, w tym władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą, sądownictwo, organy ścigania, a także media, organizacje pozarządowe i biznes.

Raport został opracowany przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Transparency International, wiodącą światową organizacją zajmującą się zwalczaniem korupcji.

Czytaj raport