Monograph

Bogusław Tracz (2017)

„Zachodźże czerwone słoneczko”. Wybory ’89 w województwie katowickim

Publishing house Instytut Pamięci Narodowej
Place of publication Katowice
Page references 80
Language Polish

ISBN: 978-83-942030-3-0

Rok 1989 okazał się przełomowym. Wybory parlamentarne wczerwcu 1989 r., choć tylko w części demokratyczne, uruchomiły lawinę, którejnie dało się już zatrzymać. Erozja komunistycznego systemu władzy nabrała rozpędu. Rozpoczęły się zmiany ocharakterze ustrojowym, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości, a w wymiarze europejskim – do upadku sowieckiej dominacji i zniesienia żelaznej kurtyny. W 2014 r. w całym kraju obchodzono 25-lecie tamtych wydarzeń. Z tej okazji Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Katowicach przygotowało wystawę poświęconą wyborom do parlamentu w czerwcu 1989 r. Zaprezentowano na niej plakaty, liczne materiały ulotne, a przede wszystkim fotografie, przywołujące atmosferę owego „roku cudów", czasu, w którym Polacy zainicjowali demontaż systemu komunistycznego w Europie na wschód od Łaby.

Niniejsza publikacja jest katalogiem tej wystawy, uzupełnionym o fotografie i grafiki, dla których nie starczyło miejsca na planszach wystawienniczych. Na osiemdziesięciu stronach zgromadzono prawie dziewięćdziesiąt ilustracji, pochodzących z zasobów archiwalnych, muzeów i stowarzyszeń, jak i zbiorów prywatnych. Opatrzone zostały autorskim komentarzem. Czytelnik może prześledzić drogę, która prowadziła do wyborów, od zapaści gospodarczej i beznadziei drugiej połowy dekady lat 80., poprzez strajki wiosnąi latem 1988 r. W książce przedstawiono najważniejszych antagonistów, walczącycho miejsca w sejmie i senacie, jak również przeciwników udziału w wyborach. Przybliżono metody walki o głosy wyborców, przebieg głosowania i zasygnalizowano procesy, które uruchomiły wydarzenia czerwca 1989 r.