Monograph

Roland Łukasiewicz (2017)

"Poławiacze pereł" czyli eurobezdomność w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych

Publishing house Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej
Place of publication Warszawa
Language Polish

ISBN: 9788375202168

Książka „Poławiacze Pereł" czyli eurobezdomność w nowych warunkach społeczno- ekonomicznych jest podsumowaniem kilkunastoletnich badań przeprowadzonych nad problematyką wykluczenia społecznego w różnych jego aspektach z uwypukleniem wykluczenia osób bezdomnych. Patologia społeczna wśród młodzieży w Europie opisuje pewne sfery wykluczenia społecznego ale przede wszystkim na fakt występującej i poszerzającej się w Europie i nie tylko wysokiej skali bezdomności młodych ludzi, którzy w poszukiwaniu „swojego miejsca na ziemi" poprzez swoje ryzykowne zachowania niejednokrotnie popadają w bezdomność.

(Od Autora)